Inhoudsopgave:

  1. Hoe lang duurt een hersenoperatie?
  2. Wat na hersenoperatie?
  3. Wat is een hersenoperatie?
  4. Waarom wakker tijdens hersenoperatie?
  5. Hoe verloopt operatie hypofyse?
  6. Hoe gaat een operatie in zijn werk?
  7. Wat is een wakkere operatie?
  8. Kan epilepsie geopereerd worden?

Hoe lang duurt een hersenoperatie?

De operatie kan enkele uren duren. De neurochirurg kan gebruik maken van drie methoden om de tumor zo nauwkeurig mogelijk te verwijderen en het omliggende weefsel zo goed mogelijk te sparen. Hij zal u hier uiteraard voorafgaand aan de operatie over informeren.

Wat na hersenoperatie?

U mag minimaal zes weken na een hersenoperatie niet autorijden. Bent u geopereerd omdat u een hersentumor, uitzaaiing of een bloeding had? Dan moet u altijd eerst gekeurd worden door een onafhankelijk medisch specialist, voordat u weer mag autorijden.

Wat is een hersenoperatie?

Het woord 'craniotomie' komt uit het Latijn en betekent: openen van de schedel (cranio). Bij deze ingreep maakt de neurochirurg een luikje in de schedel, zodat hij in de hersenen kan komen met als doel een hersentumor geheel of gedeeltelijk te verwijderen.

Waarom wakker tijdens hersenoperatie?

Een wakkere operatie biedt misschien een uitkomst. Als de patiënt gedurende een deel van de operatie wakker is, dan kan de neurochirurg via zwakke stroomstootjes testen of het betreffende hersengebied belangrijke taken vervult. Zo kan de chirurg het kankerweefsel veel preciezer verwijderen.

Hoe verloopt operatie hypofyse?

De KNO-arts maakt de weg vrij naar de hypofyse tumor. De neurochirurg verwijdert vervolgens de hypofyse tumor. Hierbij wordt het neusslijmvlies niet volledig losgemaakt en hoeft het neustussenschot niet volledig verwijderd te worden. Na de operatie wordt u wakker in de uitslaapkamer.

Hoe gaat een operatie in zijn werk?

De operatie zelf duurt zo'n 1,5 uur en gebeurt onder plaatselijke verdoving. Wanneer u dat liever heeft mag u slapen, maar u blijft altijd wekbaar. Gedurende de ingreep zal de anesthesioloog er voor zorgen dat u de operatie zo comfortabel mogelijk ervaart.

Wat is een wakkere operatie?

Wat is een wakkere hersenoperatie? “Dat is een operatie waarbij een patiënt een deel van de operatie klaarwakker is om spraak- en bewegingstestjes te doen.” Bij het openen van de schedel is de patiënt onder narcose.

Kan epilepsie geopereerd worden?

De resultaten van epilepsiechirurgie zijn meestal goed. Ongeveer tachtig procent van alle geopereerde patiënten heeft minder aanvallen. Ongeveer zeventig procent van de patiënten heeft helemaal geen aanvallen meer. Dit hangt af van de oorzaak van de epilepsie en het type operatie.