Inhoudsopgave:

  1. Kan worden bevorderd?
  2. Zal bevorderd worden?
  3. Wat betekent ter bevordering?
  4. Wat betekent zijn intrede doen?
  5. Wat betekent intrede doen?

Kan worden bevorderd?

bevorderen - Werkwoord 1. (ov) een hogere rang verlenen aan iemand ♢ Hij werd bevorderd tot commandant. 2. (ov) aanmoedigen, promoten, stimuleren ♢ We hebben wat leuke uitstapjes gemaakt die de contacten verstevigden en de saamhorigheid bevorderden....

Zal bevorderd worden?

hogerop komen; bevorderd worden; zich opwerken.

Wat betekent ter bevordering?

Iemand in een hogere rang, positie, klas, functie of hoger aanzien plaatsen.

Wat betekent zijn intrede doen?

((van iets) voor het eerst verschijnen, of beginnen) `De herfst doet zijn intrede. `

Wat betekent intrede doen?

INTREDE, INTREE, v. plechtige inkomst: Zondag a.s. zal de nieuwe dominee zijn intree doen; — zijn intrede doen in de maatschappij, daarin zich vertoonen, optreden; ook gezegd van het eerste verschijnen in gezelschappen (van jonge meisjes); aanvang: bij de intrede van het nieuwe jaar; — entrée : vrije intree.