Inhoudsopgave:

 1. Wat is non associatief leren?
 2. Wat is leren eigenlijk?
 3. Wat is gepaard associatief leren?
 4. Wat is associatief vermogen?
 5. Wat is een associatief proces?
 6. Wat is leren en hoe leren mensen?
 7. Wat is leren en ontwikkelen?
 8. Wat betekent tast geheugen?
 9. Wat betekent verhoogd associatief?
 10. Wat is verhoogd associatief?
 11. Wat is associatieve focus?
 12. Wat is associatief schrijven?

Wat is non associatief leren?

Het geheugen bestaat uit verschillende dimensies: Habituatie: dit is non-associatief leren, waarbij er gewenning optreed bij een stimulus. Klassiek conditioneren: dit is associatief leren, waarbij nieuwe verbanden worden gelegd tussen een stimulus en respons.

Wat is leren eigenlijk?

Leren betekent dat iets of iemand kennis tot zich neemt en deze kennis daarna kan toepassen. Iedere dag in je leven leer je nieuwe dingen. Je hebt allemaal leren kruipen, lopen, fietsen, praten, zwemmen, schrijven en lezen. Als je iets leert, wordt dat onderverdeeld in leerprocessen.

Wat is gepaard associatief leren?

Associatief leren heeft te maken met het leren van associaties tussen gedrag en bepaalde prikkels in de omgeving. Het wordt ook wel aangeduid als stimulus-respons leren of conditionering.

Wat is associatief vermogen?

Je schakelt snel in jouw hoofd. Je ziet en doorziet meteen onderlinge verbanden. Je ziet de afzonderlijke delen maar ook het totaalplaatje. Je voegt snel ideeën samen tot één geheel maar je kunt ze ook net zo gemakkelijk weer loskoppelen.

Wat is een associatief proces?

ntwikkeld, onder meer door het denken in beelden, het denken door aaneenknoping van voorstellingen (associatief denken), het denken vanuit het geheel naar details (deductief denken) en een goed oriëntatiegevoel.

Wat is leren en hoe leren mensen?

Psycholoog en pedagoog David Kolb heeft 4 fasen onderscheiden in het leerproces, die iedereen doorloopt die iets nieuws leert: Concrete ervaring (een ervaring opdoen of ondergaan) ... Abstracte begripsvorming (leren van de ervaring) Actief experimenteren (uitproberen wat je hebt geleerd)

Wat is leren en ontwikkelen?

Leren is het vergroten van beschikbare kennis en die vervolgens omzetten in nieuw en effectief gedrag. Ontwikkelen gaat over het integreren van die nieuwe kennis en dat nieuwe gedrag tot in de haarvaten van de organisatie.

Wat betekent tast geheugen?

Het geheugen is het vermogen van een mens of dier om informatie te onthouden. Het omvat drie belangrijke aspecten, namelijk de opslag, het vasthouden of bewaren en het terugzoeken van informatie. Leren is het proces waardoor nieuwe kennis en vaardigheden in de hersenen wordt opgeslagen.

Wat betekent verhoogd associatief?

Dat betekent dat je de ene gedachte met de andere verbindt. Vaak gebeurt dat onbewust: Je schakelt snel in jouw hoofd. Je ziet en doorziet meteen onderlinge verbanden.

Wat is verhoogd associatief?

Er zijn vreemde associaties, nieuwe woorden die anderen niet snappen, of iemand onderbreekt zijn gedachten en stopt ineens. Dan gaat het niet zozeer om wat je denkt maar om hoe je denkt. Voorbeeld van verhoogd associatief denken is: 'Ik houd van haar, maar staal is beter' (hout, staal).

Wat is associatieve focus?

Wanneer je associatief denkt kun je snel associëren. Dat betekent dat je de ene gedachte met de andere verbindt. Vaak gebeurt dat onbewust: Je schakelt snel in jouw hoofd.

Wat is associatief schrijven?

Het levert materiaal of ideeën op die uitgewerkt kunnen worden of om te herschrijven tot een gedicht of verhaal. In een dramales kan de oefening gebruikt worden, om de deelnemers een monoloog te laten schrijven. Het kan ook gebruikt worden als materiaal om tot een personage te komen.