Inhoudsopgave:

  1. Wat is een belangrijke functie van de ozon?
  2. Waardoor is de ozonlaag dunner geworden?
  3. Welke gevolgen heeft het dunner worden van de ozonlaag?
  4. Hoe kan de ozonlaag herstellen?
  5. Welk effect hebben CFK's op het milieu?
  6. Welke acties heeft men ondernomen om de afbraak van ozon tegen te gaan?
  7. Waar in de atmosfeer is de ozonlaag?

Wat is een belangrijke functie van de ozon?

Het ozon in de atmosfeer, ook wel ozonlaag genoemd, neemt een belangrijk deel van de schadelijke ultraviolette straling van de zon op. De dikte van de ozonlaag, tussen ongeveer vijftien en dertig kilometer hoogte, is vooral sinds de jaren tachtig afgenomen.

Waardoor is de ozonlaag dunner geworden?

Sinds het begin van de jaren '80 is de ozonlaag dunner geworden als gevolg van de uitstoot van ozonlaag afbrekende stoffen zoals chloorfluorkoolstoffen (cfk's). In de ozonlaag worden cfk's door de UV-straling ontleed en het hierbij vrijkomende chloor breekt ozon af.

Welke gevolgen heeft het dunner worden van de ozonlaag?

Chloor-, broom- en stikstofverbindingen hebben een negatieve invloed op de concentratie van ozon in de stratosfeer. CFK's, halonen, HCFK's en methylbromide zijn de voornaamste menselijke bronnen van chloor en broom in de stratosfeer. De mens produceert deze stoffen sinds het begin van de 20ste eeuw.

Hoe kan de ozonlaag herstellen?

De ozonlaag is bezig zich te herstellen blijkt uit internationaal onderzoek. Dat is te danken aan maatregelen tegen de uitstoot van ozonafbrekende stoffen. De ozonlaag die de aarde beschermt tegen schadelijke ultraviolette UV-straling, is dunner geworden door het gebruik van cfk's.

Welk effect hebben CFK's op het milieu?

Gevolgen. Cfk's zijn op twee manieren schadelijk voor het milieu. Ze tasten de ozonlaag aan en ze dragen in beperkte mate bij aan het broeikaseffect. Sommige cfk's veroorzaken waarschijnlijk groeistoornissen bij ongeboren kinderen.

Welke acties heeft men ondernomen om de afbraak van ozon tegen te gaan?

De toevoeging van chloor- en broomverbindingen aan de stratosfeer, afkomstig van menselijke activiteiten, heeft de afbraak van ozon doen toenemen en heeft daarmee de dikte van de ozonlaag verminderd.

Waar in de atmosfeer is de ozonlaag?

Ongeveer 10% van het atmosferische ozon bevindt zich in de troposfeer, het gebied het dichtst boven de oppervlakte van de Aarde, van de grond tot ongeveer 10-16 kilometer hoogte. Het resterende ozon (90%) komt voor in de stratosfeer, voornamelijk tussen de bovenkant van de troposfeer en ongeveer 50 kilometer hoogte.