Inhoudsopgave:

 1. Wat doet provincie Overijssel?
 2. Hoeveel mensen werken bij provincie Overijssel?
 3. Hoe heet het kanaal in Oost Overijssel tussen Hardenberg en Almelo?
 4. Waar staat de provincie Overijssel om bekend?
 5. Wat is de rol van de Provinciale Staten?
 6. Hoeveel gemeentes heeft Overijssel?
 7. Wat is de grootste partij in Overijssel?
 8. Hoe heet het kanaal in Vroomshoop?
 9. Hoeveel gemeenten heeft Twente?
 10. Wie is de Gedeputeerde Staten?
 11. Hoe diep is kanaal Almelo de Haandrik?

Wat doet provincie Overijssel?

Overijssel maken we samen! Overijssel is een prachtige provincie om te wonen, te werken en te recreëren. Met elkaar maken we Overijssel iedere dag leefbaarder, mooier, veiliger en beter bereikbaar. De provincie werkt samen met gemeenten, waterschappen, het Rijk, ondernemers en maatschappelijke instanties.

Hoeveel mensen werken bij provincie Overijssel?

Bij de provincie Overijssel werken zo'n 750 ambtenaren die ervoor zorgen dat het beleid van de provincie wordt uitgevoerd. Dat hebben de politieke partijen besloten in het 'coalitieakkoord'.

Hoe heet het kanaal in Oost Overijssel tussen Hardenberg en Almelo?

het Kanaal Almelo-De Haandrik; een kanaal in Oost-Overijssel, met name tussen Hardenberg en Almelo en verder naar Coevorden in Drente. het Zwolle-IJsselkanaal; een kort kanaal tussen het Zwarte Water en de IJssel.

Waar staat de provincie Overijssel om bekend?

Tussen de meren, polders en beken waar Overijssel bekend om staat, vindt u mooie historische steden, zoals Zwolle, Kampen en Deventer. Ze maakten onderdeel uit van het Hanzeverbond: een samenwerking tussen Europese steden voor een betere handel.

Wat is de rol van de Provinciale Staten?

De hoofdtaak van de Provinciale Staten is thans het controleren van het bestuur, dat gevormd wordt door de Gedeputeerde Staten. De samenstelling en de bevoegdheden zijn geregeld in de Provinciewet.

Hoeveel gemeentes heeft Overijssel?

Overijssel is 3.421 km² groot. De provincie heeft ruim 1,16 miljoen inwoners verspreid over 2 gebieden: West-Overijssel en Twente. Overijssel heeft 25 gemeenten.

Wat is de grootste partij in Overijssel?

Provinciale Staten
Uitslagen van de verkiezingen voor Provinciale Staten vanaf 1991
Partij1991Zetelverdeling (grafisch)
GroenLinks3,63
Partij van de Arbeid19,80
ChristenUnie-

Hoe heet het kanaal in Vroomshoop?

Het Kanaal Almelo-De Haandrik is een zijtak van het Overijssels Kanaal en sluit hier ter hoogte van Vroomshoop op aan.

Hoeveel gemeenten heeft Twente?

Binnen Regio Twente werken veertien gemeenten samen. Hieronder treft u een kaartje en een opsomming van de gemeenten aan. Meer informatie over één van deze gemeenten kunt u vinden op de desbetreffende gemeentesite.

Wie is de Gedeputeerde Staten?

De gedeputeerde staten bestaan uit de commissaris van de koning en de gedeputeerden. De commissaris zit het college voor en wordt voor zes jaar benoemd door het Rijk (de Kroon). De gedeputeerden worden gekozen door de Provinciale Staten (kortweg: de Staten) voor een periode van vier jaar.

Hoe diep is kanaal Almelo de Haandrik?

Het kanaal is nu 3,10m diep. Schepen van 700 ton hebben een diepte nodig van 3,50m. Daarvoor wordt het kanaal gebaggerd. In totaal komt er tussen de 200.0.000 m3 herbruikbaar zand uit het kanaal.