Inhoudsopgave:

  1. Hoeveel burgemeesters heeft NL?
  2. Hoe word je burgemeester in Nederland?
  3. Hoeveel termijnen heeft een burgemeester?
  4. Welke opleiding moet je doen voor burgemeester?
  5. Wat kan de burgemeester?

Hoeveel burgemeesters heeft NL?

De kolom 'Afgetreden (2019)' bevat de datum waarop de burgemeester is afgetreden, mits deze datum in 2019 valt. In 2019 waren er 355 gemeenten in Nederland.

Hoe word je burgemeester in Nederland?

Een burgemeester wordt benoemd door de Koning en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ('de Kroon'). Dit gebeurt op basis van een aanbeveling van de gemeenteraad. Een burgemeester wordt benoemd voor een periode van 6 jaar. Na iedere periode van 6 jaar kan een burgemeester herbenoemd worden.

Hoeveel termijnen heeft een burgemeester?

Nederlandse burgemeesters dragen (in bepaalde omstandigheden) een ambtsketen en worden benoemd voor een ambtsperiode van zes jaar. Na afloop van die termijn van zes jaar zijn zij telkens weer voor zes jaar herbenoembaar.

Welke opleiding moet je doen voor burgemeester?

Hij moet ervoor zorgen dat de wetten en de besluiten van hogere overheden uitgevoerd worden. Er is geen opleiding om burgemeester te worden, je moet verkozen worden door de kiezers van een gemeente.

Wat kan de burgemeester?

De burgemeester ziet toe op de tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het gemeentelijke beleid. Daarnaast heeft hij ook eigen inhoudelijke taken met name op het terrein van openbare orde en veiligheid en is hij opperbevelhebber bij crises, rampen en zware ongevallen.