Inhoudsopgave:

  1. Wat is de maximale straf op computervredebreuk?
  2. Wat is computerinbraak?
  3. Wat is de straf voor het hacken van?
  4. Wat is hacken en hoe werkt het?
  5. Is telefoon hacken strafbaar?
  6. Wat is het doel van hacken?

Wat is de maximale straf op computervredebreuk?

Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft computervredebreuk, indien de dader vervolgens gegevens die zijn opgeslagen in een geautomatiseerd werk waarin hij zich wederrechtelijk bevindt, overneemt en voor zichzelf of een ander vastlegt.

Wat is computerinbraak?

Hacken of computervredebreuk is het wederrechtelijk (= zonder recht of zonder toestemming) toegang bekomen tot een informaticasysteem of een deel ervan waartoe men niet is gerechtigd. binnendringen in een computersysteem of netwerk. Dit wordt ook wel hacken, hacking of computerinbraak genoemd.

Wat is de straf voor het hacken van?

Je kunt voor computervredebreuk een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar krijgen of een boete van maximaal € 21.750. Als je de gegevens van een ander verandert, opslaat of overneemt op je eigen computer, kun je zelfs 4 jaar gevangenisstraf krijgen.

Wat is hacken en hoe werkt het?

Hackers willen toegang tot uw gegevens of bestanden. ... Met deze gegevens willen zij toegang dat uw data om te kijken of er waardevolle informatie tussen zit of juist toegang tot bankgegevens om geld weg te sluizen. Ook kan een hacker er voor kiezen om uw apparaat te blokkeren.

Is telefoon hacken strafbaar?

Hacking betekent dat iemand toegang probeert te krijgen tot de gegevens van iemand anders, via het gebruik van computers en het netwerk. Het is strafbaar als dit gebeurt zonder toestemming van de eigenaar van die gegevens.

Wat is het doel van hacken?

Een hacker (soms ook wel kraker of cracker genoemd), is een persoon die binnendringt in een computernetwerk door de beveiliging te omzeilen. Niet altijd met de bedoeling om illegaal informatie toe te eigenen, maar veelal om aan te tonen dat het netwerk onvoldoende beveiligd is.