Inhoudsopgave:

  1. Wat is een CVV pas?
  2. Wat is CVV op bankkaart Rabobank?
  3. Wat is CVV op bankkaart ING?
  4. Wat is CVV bij Maestro?
  5. Waar staat de security code op Maestro?
  6. Wat is CVV op bankkaart Maestro?

Wat is een CVV pas?

CVV is een aanvulling op het reguliere openbaar vervoer. Het is vervoer op afroep van deur tot deur voor zowel specifieke doelgroepen als in gebieden waar het OV niet komt. Dus iedereen kan er gebruik van maken.

Wat is CVV op bankkaart Rabobank?

De Card Verification Value (CVV) en Card Verification Code (CVC) zijn driecijferige codes op de achterkant van de creditcard. De codes zijn een extra beveiliging bij online creditcard betalingen.

Wat is CVV op bankkaart ING?

Het CVV of CVC nummer (Card Verification Value/Code) is een nummer bestaande uit 3 cijfers dat zich bevindt op de achterkant van je VISA of Mastercard rechts van de witte handtekeningsbalk. Deze code is vereist voor online betalingen waarbij de pincode niet kan worden ingevoerd.

Wat is CVV bij Maestro?

Het CVV of CVC nummer (Card Verification Value/Code) is een nummer bestaande uit 3 cijfers dat zich bevindt op de achterkant van je VISA of Mastercard rechts van de witte handtekeningsbalk. Deze code is vereist voor online betalingen waarbij de pincode niet kan worden ingevoerd.

Waar staat de security code op Maestro?

Hebt u een debetkaart met daarop het Maestro-logo dan beschikt uw kaart niet over een CVC of CVV code van 3 cijfers. ... Deze code bestaat uti drie cijfers en bevindt zich net rechts van het vak voor uw handtekening.

Wat is CVV op bankkaart Maestro?

Bij betaling met creditcards wordt naar jouw "veiligheidscode" (CVV of CVC) gevraagd. Bij VISA en MASTERCARD bevindt zich deze code op de achterkant van de creditcard. De code bestaat uit drie (3) cijfers na jouw creditcardnummer (resp. na de laatste vier cijfers) die in de handtekeningsbalk staan.