Inhoudsopgave:

  1. Wat betekent speciale school?
  2. Hoeveel speciaal onderwijs scholen zijn er?
  3. Hoeveel VSO scholen zijn er in Nederland?
  4. Hoeveel bijzondere scholen zijn er in Nederland?
  5. Hoe weet ik of mijn kind naar speciaal onderwijs moet?
  6. Wie beslist of mijn kind naar speciaal onderwijs moet?

Wat betekent speciale school?

Speciaal onderwijs is er voor leerlingen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking en voor leerlingen die psychische problemen of gedragsproblemen hebben. Het speciaal basisonderwijs is er voor kinderen die zich in het regulier onderwijs niet optimaal ontwikkelen.

Hoeveel speciaal onderwijs scholen zijn er?

Cijfers over speciale scholen
Betreft:20112019
Aantal leerlingen cluster 1 (2)752584
Aantal leerlingen cluster 2 (3)9.1538.273
Aantal leerlingen overige clusters (4)60.24960.964
Totaal aantal speciale scholen324265

Hoeveel VSO scholen zijn er in Nederland?

Nederland telt ongeveer 6700 basisscholen. Voor kinderen die uitvallen binnen het basisonderwijs is een overstap naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs mogelijk.

Hoeveel bijzondere scholen zijn er in Nederland?

Inmiddels is het percentage, net als in het primair onderwijs, iets meer dan 70. De laatste decennia verliezen de katholieke en protestants-christelijke scholen terrein aan andere bijzondere en aan openbare scholen.

Hoe weet ik of mijn kind naar speciaal onderwijs moet?

Om naar het speciaal onderwijs te gaan heeft uw kind een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband. Lees meer over de toelatingsprocedure voor het speciaal onderwijs. Voor de toelating tot cluster 1 en 2 scholen gelden andere regels.

Wie beslist of mijn kind naar speciaal onderwijs moet?

Het samenwerkingsverband beslist of uw kind een vorm van speciaal onderwijs nodig heeft. Echter beslist de gewenste speciale school voor basisonderwijs zelf of uw kind wordt geplaatst.