Inhoudsopgave:

  1. Welke CO2 waarden zijn goed?
  2. Hoe betrouwbaar zijn CO2 meters?
  3. Waarom CO2 meter kopen?
  4. Waarom CO2 meter Corona?
  5. Hoeveel CO2 thuis?

Welke CO2 waarden zijn goed?

Algemeen is het belangrijk om de CO2-concentratie in een ruimte op elk moment zo laag mogelijk te houden, lager dan 900 ppm.

Hoe betrouwbaar zijn CO2 meters?

Elk meettoestel, ook een sensor, heeft een meetfout. Dit is de mate dat het resultaat afwijkt van de reële waarde. Voor een CO2-meter (verplaatsbaar toestel, niet gebruikt voor aansturing van een HVAC-systeem) is een afwijking van < 10% aanvaardbaar. De afwijking mag zeker niet > en 1500 ppm.

Waarom CO2 meter kopen?

Een CO2 meter doet goed werk. ... Vaak wordt een CO2 meter ingezet om de luchtkwaliteit in belangrijke ruimtes te monitoren. De sensor op de meter geeft zeer nauwkeurig aan wat precies de concentratie CO2 in de ruimte is. In de ideale situatie bedraagt de hoeveelheid CO2 tussen de 6 deeltjes per miljoen.

Waarom CO2 meter Corona?

CO2 is een stof die we uitademen en in drukbezette ruimten zoals klassen gebruikt kan worden als indicator voor de binnenluchtkwaliteit en als maat voor luchtverversing. Er is minder kans op vespreiding van het Coronavirus COVID-19 via de lucht wanneer het CO2-gehalte in drukbezette ruimtes laag is .

Hoeveel CO2 thuis?

CO2-gehalte in huis Een goede indicatie van de luchtkwaliteit in huis is het CO2-gehalte. In een niet-geventileerde ruimte waar mensen verblijven en CO2 (koolstofdioxide) uitademen loopt het CO2-gehalte langzaam op. Een maximum van 800 ppm (parts per million) is ideaal, 1.000 ppm acceptabel en 1.200 is de bovengrens.