Inhoudsopgave:

  1. Wat is de parketpolitie?
  2. Wie zijn er aanwezig bij een strafzaak?
  3. Wie is de verdediging in een rechtszaak?
  4. Hoeveel rechters zijn er bij een rechtszitting in de rechtbank?
  5. Welke vier personen zijn bij een rechtszaak aanwezig?
  6. Wat houd correctionele rechtbank in?

Wat is de parketpolitie?

De parketpolitie is verantwoordelijkheid voor de veiligheid tijdens een zitting. De parketpolitie begeleidt bijvoorbeeld de verdachte van het cellencomplex naar de rechtszaal en zorgt zo nodig voor het fouilleren van mensen.

Wie zijn er aanwezig bij een strafzaak?

Wie zijn er aanwezig op de strafzitting?
  • De officier van justitie. Hij eist namens de overheid een straf, maar hij is wel neutraal. ...
  • De rechter. Deze beslist over de straf. ...
  • De advocaat van de verdachte. Hij verdedigt de belangen van de verdachte. ...
  • De verdachte. Hij is vaak aanwezig, maar soms beslist hij om niet te komen.

Wie is de verdediging in een rechtszaak?

In een strafzaak verdedigt de advocaat zo goed mogelijk de verdachte. Hij kan bijvoorbeeld: aan de rechter vragen om meer getuigen te horen. proberen aan te tonen dat de officier van de justitie of politie fouten heeft gemaakt.

Hoeveel rechters zijn er bij een rechtszitting in de rechtbank?

Dat kan zijn in een enkelvoudige kamer – een zitting met één rechter die rechtspreekt (politierechter, kinderrechter, president in kort geding en economische politierechter), maar ook in een meervoudige kamer - een zitting met ten minste drie rechters. De meervoudige kamer beslist over zware of ingewikkelde zaken.

Welke vier personen zijn bij een rechtszaak aanwezig?

Een griffier en een rechter zijn in elke rechtszaak aanwezig. Een officier van justitie alleen als het om strafrecht gaat. En een advocaat alleen als dat nodig is. De rechtszaal ziet er dus anders uit als er een scheiding wordt behandeld dan wanneer er iemand verdacht wordt van een misdrijf.

Wat houd correctionele rechtbank in?

De correctionele rechtbank is een afdeling van de rechtbank van eerste aanleg, die bevoegd is voor wanbedrijven en gecorrectionaliseerde misdaden (dat zijn misdaden waarvoor verzachtende omstandigheden in acht genomen zijn).