Inhoudsopgave:

  1. Wat betekent beoogde resultaat?
  2. Wat betekent beoogde doelgroep?
  3. Wat is een beoogde functie?
  4. Wat is de doelgroep?
  5. Wat betekent de hetze?

Wat betekent beoogde resultaat?

Het beoogde resultaat is een weergave van de nagestreefde effecten van verpleegkundige tussenkomst en is gebaseerd op de gestelde diagnose, prognose en de voorgenomen interventie.

Wat betekent beoogde doelgroep?

doelgroep (zn) : beoogd publiek, beoogde klant, mikpunt, publiek, prooi.

Wat is een beoogde functie?

tijd enkelv.) Vervoegingen: heeft beoogd (volt. deelw.) als doel hebben, proberen te bereiken Voorbeeld: `De nieuwe verkeersregel beoogt een afname van het aantal ongelukke...

Wat is de doelgroep?

De doelgroep is een specifieke groep mensen die een organisatie of instelling wil bereiken met een bepaald aanbod. Deze organisaties of instellingen willen bij deze groep, met behulp van onder andere campagnes en reclames, een gedragsverandering tot stand brengen.

Wat betekent de hetze?

haatcampagne; lastercampagne; ophitsing. het stelselmatig manipuleren en ophitsen van de gemoederen, met het doel iemand of iets in een kwaad daglicht te stellen; haatcampagne; lastercampagne; ophitsing; opruiing.