Inhoudsopgave:

  1. Wat is een reciprociteit?
  2. Wat doet een egoïst?
  3. Hoe is een egoïst?
  4. Wat is alfabetisch Lexicografisch?
  5. Wat is de wet van wederkerigheid?

Wat is een reciprociteit?

De term komt ook in bijvoorbeeld de biologie, economie en sociologie voor. In die contexten is reciprociteit het verschijnsel dat organismen bereid zijn een ander organisme een dienst te verlenen, in de wetenschap dat ze vroeg of laat een wederdienst kunnen verwachten.

Wat doet een egoïst?

Wat is egoïstisch gedrag? Iedereen kent wel iemand in zijn omgeving die egoïstisch is. Deze mensen doen dingen die met name goed zijn voor henzelf, zonder na te denken over het effect van hun beslissingen of handelingen op anderen. Het zijn de mensen die aan zichzelf denken.

Hoe is een egoïst?

Het egoïstisch handelen van de mens is deels terug te voeren tot de natuurlijke aanleg van instincten en driften die erop gericht zijn te overleven. In het karakter kunnen deze eigenschappen zo sterk naar voren komen, dat bij een dergelijke persoon het vermogen om sociaal te denken en te handelen sterk beperkt is.

Wat is alfabetisch Lexicografisch?

1) Een lijst opgesteld in volgorde van het alfabet. Niet alleen de eerste letter staat op alfabet maar ook de tweede, derde enz. staan op alfabet.

Wat is de wet van wederkerigheid?

1. Wederkerigheid. De wet van wederkerigheid oftewel: wanneer jij een persoon iets geeft, zal deze persoon proberen iets terug te geven.