Inhoudsopgave:

  1. Wat betekent Natura 2000 gebied?
  2. Hoeveel Natura 2000-gebieden heeft Duitsland?
  3. Waarom werd Natura 2000 opgesteld?
  4. Wat zijn Ven en Ivon gebieden?
  5. Wat is een ven gebied?

Wat betekent Natura 2000 gebied?

In Natura 2000-gebieden worden plant- en diersoorten die in Europa bedreigd zijn en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden.

Hoeveel Natura 2000-gebieden heeft Duitsland?

Volgens cijfers van de Europese Unie heeft Nederland ruim 160 Natura 2000-gebieden, waarmee het in Europees verband bij de achterhoede hoort. Wat aantal betreft is Duitsland koploper in Europa. De oosterburen hebben 5200 natuurgebieden onder de hoogste beschermingsnormen. Ons andere buurland België 310.

Waarom werd Natura 2000 opgesteld?

Natura 2000-gebieden worden geselecteerd met als doel te garanderen dat soorten en habitats die worden beschermd in het kader van de vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn, op de lange termijn kunnen overleven. De gebieden worden op basis van wetenschappelijke criteria geselecteerd.

Wat zijn Ven en Ivon gebieden?

Het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON), de natuurverwevingsgebieden en natuurverbindingsgebieden behoren tot de belangrijke instrumenten van het natuur- en bosbeleid. Deze instrumenten worden gedeeld met het ruimtelijke ordeningsbeleid.

Wat is een ven gebied?

Het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) is een selectie van de waardevolste en gevoeligste natuurgebieden in Vlaanderen. Het zijn die gebieden waar natuurbehoud en natuurontwikkeling op de eerste plaats moeten komen om een representatief staal van de Vlaamse natuur duurzaam in stand te kunnen houden.