Inhoudsopgave:

  1. Wat betekent langs elkaar heen leven?
  2. Wat betekent langs elkaar heen praten?
  3. Wat betekent naar het leven staan?
  4. Wat is de betekenis van voor zijn fout opdraaien?
  5. Wat betekent in de wind opdraaien?

Wat betekent langs elkaar heen leven?

Langs elkaar heen leven is op de automatische piloot leven. Je staat 's ochtends op, ontbijt, gaat naar je werk, komt thuis, eet samen, doet het huishouden, kijkt tv en gaat weer naar bed. Ondertussen luister je niet echt meer naar elkaar.

Wat betekent langs elkaar heen praten?

Je benut taal om dat wat je wilt overbrengen te communiceren. Je gaat er vanuit dat de ander (meteen) begrijpt wat je bedoelt. Dit is soms het geval, soms niet. Je gebruikt taal om met de ander te communiceren en je gaat er vanuit dat de ander begrijpt wat je bedoelt.

Wat betekent naar het leven staan?

Iemand naar het leven staan. Iemand totaal niet kunnen verdragen. Of iemand willen doden.

Wat is de betekenis van voor zijn fout opdraaien?

Het Woordenboek der Nederlandsche Taal vermeldt bij ergens voor opdraaien: “voor iets moeten boeten, de nadeelige of onaangename gevolgen er van moeten dragen. Evenzoo: Een ander ergens voor laten opdraaien, iemand anders de moeilijkheid op den hals schuiven, de verantwoordelijkheid overlaten, hem het werk laten doen.”

Wat betekent in de wind opdraaien?

(1) Het zodanig veranderen van de vaarrichting van een vaartuig dat het komt te varen in een richting tegengesteld aan die waarin het voer. (2) Het schip in de wind brengen.