Inhoudsopgave:

  1. Waar komt kamikazepiloot vandaan?
  2. Wat is kamikaze actie?
  3. Hoeveel kamikaze piloten?
  4. Wat is een kamikaze aanval?
  5. Wat gebeurd er bij expiratie?
  6. Wat gebeurt er bij expiratie?
  7. Wat is inspiratie en expiratie?

Waar komt kamikazepiloot vandaan?

Bij terroristische aanslagen, zelfmoordaanslagen of gevaarlijk gedrag van mensen wordt vaak de term kamikaze gebruikt. De term komt uit Japan en heeft betrekking op Japanners die in de Tweede Wereldoorlog letterlijk hun leven opofferden voor hun land.

Wat is kamikaze actie?

kamikazeactie - Zelfstandignaamwoord 1. actie waarbij de dood van de uitvoerende praktisch onvermijdelijk is ♢ De aanslag op 11 september 2001, toen terroristen met gekaapte vliegtuigen een aanslag uitvoerden op het World Trade Center, was een typische kamikazeactie Woordherkomst sa...

Hoeveel kamikaze piloten?

In totaal zouden minstens 3800 Japanse piloten het leven laten met kamikazeacties. Er zijn ook bronnen die meer dan 5000 piloten noemen. De kamikazepiloten slaagden erin om 34 Amerikaanse schepen te laten zinken en honderden anderen zwaar te beschadigen.

Wat is een kamikaze aanval?

de kamikaze zelfst. Verbuigingen: kamikazes 1) Japanse piloot die in de Tweede Wereldoorlog de vijand aanviel door expres met zijn vliegtuig neer te storten en zo zelfmoord te plegen 2) aanval op de vijand door zelfmoord te plegen Bron: W... ...

Wat gebeurd er bij expiratie?

Expiratie heeft te maken met het aflopen van een optiecontract. Een optiecontract loopt altijd af op de vooraf afgesproken expiratiedatum, die is vastgelegd in het contract. De expiratie vindt bij maandopties plaats op de derde vrijdag van de maand (of een dag eerder als de vrijdag geen beursdag is).

Wat gebeurt er bij expiratie?

Optie expiratie is het tijdstip waarop de looptijd van een optiecontract afloopt. Rond dit tijdstip is één van de meeste gestelde vragen: 'Wat zal er gebeuren met mijn optie? '. Om meer duidelijkheid te creëren wat er juist kan gebeuren op expiratie van opties op aandelen, vindt u hier meer uitleg.

Wat is inspiratie en expiratie?

Veel van de begrippen die we gebruiken tijdens beademing zijn Engelse termen, of zijn afgeleid uit het Engels. De inademing noemt men inspiratie en uitademing is expiratie.