Inhoudsopgave:

  1. Wat is een revolutionaire?
  2. Wat is revolutionair denken?
  3. Wat is een ander woord voor revolutionair?
  4. Wat is het tegenovergestelde van revolutionair?
  5. Wat is een maatschappelijk gevolg?
  6. Wat is een reactionair standpunt?
  7. Wat is verlicht denken?
  8. Wat is het tegenovergestelde van zorgvuldig?
  9. Welke partij is reactionair?

Wat is een revolutionaire?

Een revolutie of omwenteling is een plotselinge opstand van het volk die tot een blijvende politieke verandering leidt. Het is daarmee de tegenhanger van evolutie, of geleidelijke verandering. Zo worden bijvoorbeeld de gebeurtenissen in Rusland in 1917, waarbij de tsaar werd afgezet, aangeduid als revolutie.

Wat is revolutionair denken?

De meer platonisch gerichte filosofen zijn ervan overtuigd dat men een ontwerp van een ideale maatschappij kan maken, waar ook een hogere moraliteit zou gerealiseerd zou zijn. Deze richting is revolutionair. ...

Wat is een ander woord voor revolutionair?

baanbrekend, grensverleggend, vernieuwend. revolutionair (zn): omwentelingsgezinde, opstandeling, rebel, rode, rooie.

Wat is het tegenovergestelde van revolutionair?

Wat is het tegenovergestelde van revolutionair? Het juiste antwoord is reactionair.

Wat is een maatschappelijk gevolg?

Als je met maatschappelijk bedoelt hoe iemand in de maatschappij meedraait, dan kan ik je het volgende antwoord geven: Zowel een gebruiker als zijn omgeving kan maatschappelijke problemen ervaren. Dit gebeurt met name wanneer iemand verslaafd raakt aan drugs.

Wat is een reactionair standpunt?

Een reactionair is iemand die vanuit politieke overtuiging een situatie uit het verleden wil herstellen. De politieke houding van een reactionair is altijd een reactie op ontwikkelingen die als schadelijk gezien worden.

Wat is verlicht denken?

De Wetenschappelijke Revolutie was net begonnen, en mensen waren erg optimistisch over wat er met het verstand en goed nadenken allemaal te bereiken was. Dat is verlicht denken. Rationeel (verstandig) nadenken over hoe de wereld beter kan worden. Verlicht denken moest een einde maken aan dingen zoals bijgeloof.

Wat is het tegenovergestelde van zorgvuldig?

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis): zorgvuldig ≠ onzorgvuldig, slordig.

Welke partij is reactionair?

De reactionairen waren die groeperingen die poogden het ancien régime te herstellen: delen van de aristocratie, de rooms-katholieken en de royalisten, vaak samengesteld in het "Verbond van de Troon en het Altaar".