Inhoudsopgave:

  1. Hoe komt de overheid aan zijn inkomen?
  2. Wat verdient de overheid aan belasting?
  3. Hoeveel geld bezit de Nederlandse staat?
  4. Hoeveel geld per inwoner?
  5. Hoeveel geld gaat er naar uitkeringen?
  6. Wat betalen we met belastinggeld?
  7. Welke bank is van de Nederlandse Staat?

Hoe komt de overheid aan zijn inkomen?

De eigen inkomsten komen uit belastingen en eigen bezittingen, zoals een gemeentelijk havenbedrijf. Via het gemeentefonds en provinciefonds krijgen gemeenten en provincies geld van de rijksoverheid. Daarnaast zijn er speciale uitkeringen van het Rijk aan gemeenten en provincies.

Wat verdient de overheid aan belasting?

In 2019 kwam in Nederland 10,2 procent van de inkomsten van de lokale overheid uit belastingen.

Hoeveel geld bezit de Nederlandse staat?

De Nederlandse staatsschuld in cijfers De staatsschuld bedroeg aan het einde van 2020 volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 379 miljard euro. Dat betekent een toename van 42 miljard euro ten opzichte van een jaar eerder. Eind 2019 was de staatsschuld nog 48,7 procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP).

Hoeveel geld per inwoner?

Per inwoner gaat het om 2 390 euro, 1 157 euro meer dan in 2019.

Hoeveel geld gaat er naar uitkeringen?

De WW-uitkering is 75% van uw loon. Een enkele keer kan het voorkomen dat het onwerkbare weer langer duurt dan 2 maanden.

Wat betalen we met belastinggeld?

Al het geld dat de mensen en bedrijven betalen heet: de belastingopbrengst. Met dat geld betalen we alle dingen die nodig zijn in een land. Wegen bijvoorbeeld, maar ook ziekenhuizen en scholen. De brandweer en de politie krijgen uit de belastingopbrengst betaald.

Welke bank is van de Nederlandse Staat?

De Nederlandsche Bank NV (DNB) is de centrale bank van Nederland. De Bank is in 1814 opgericht door koning Willem I en heeft het Nederlandse monopolie op de uitgifte van bankbiljetten. De Nederlandse Staat is sinds 1948 enig aandeelhouder van de NV.