Inhoudsopgave:

 1. Hoe merk je pingelen?
 2. Wat is pingelen bij voetbal?
 3. Hoe voorkom je pingelen?
 4. Wat is een Klopsensor?
 5. Wat is een Dieselklop?
 6. Kan een dieselmotor pingelen?
 7. Hoe wordt Dieselklop veroorzaakt?
 8. Wat is het doel van een klopsensor?
 9. Wat is de functie van een Nokkenassensor?
 10. Wat kan een oorzaak zijn van pingelen?
 11. Hoe ontstaat pingelen?
 12. Wat is nagelen diesel?
 13. Hoe komt ontbranding in de dieselmotor tot stand?
 14. Wat is een pingel sensor?

Hoe merk je pingelen?

Het pingelen van de motor is te herkennen aan een kloppende motor. Hierbij ontstaat er zelfontbranding binnenin de motor. Bij het pingelen wordt het brandstof niet door de bougie, maar al in een eerdere stadium door zichzelf ontstoken. Door de verbranding krijgt de zuiger een klap met pingelen als gevolg.

Wat is pingelen bij voetbal?

'Jongen, speel die bal nou toch eens áf'. Een van de meest gehoorde verzuchtigingen op het voetbalveld, het verzoek om de bal aan een ander door te geven. ... Spelers die de bal ongaarne afgeven en het eigenlijk per definitie liever zelf proberen, heten pingelaars.

Hoe voorkom je pingelen?

Waterinjectie: Om pingelen te voorkomen, kan er ook gekozen worden voor waterinjectie. De geïnjecteerde waterdamp neemt de warmte in de verbrandingsruimte op. De temperatuur, en daarmee dus ook de kans op pingelen, nemen daarbij af.

Wat is een Klopsensor?

De klopsensor bevindt zich aan de buitenkant van het motorblok. Deze moet bij alle bedrijfstoestanden van de motor kloppende geluiden registreren om motorschade te voorkomen. De klopsensor 'hoort' de mechanische trillingen in het motorblok en zet deze om in elektrische spanningssignalen.

Wat is een Dieselklop?

Dieselklop is het geluid, dat in een dieselmotor ontstaat door te snelle ontbranding van het brandstof-luchtmengsel. ... Er ontbrandt dan teveel brandstof-luchtmengsel in een te korte tijd met als resultaat: grote drukgolven die duidelijk hoorbaar zijn in de vorm van een kloppend geluid.

Kan een dieselmotor pingelen?

Deze plotse ontbranding van de grote hoeveelheid brandstof kan ook drukgolven veroorzaken waardoor bij een dieselmotor ook een soort pingelen kan optreden, dit wordt dan echter geen pingelen genoemd; het is een te laat ontbranden.

Hoe wordt Dieselklop veroorzaakt?

Dieselklop is het geluid, dat in een dieselmotor ontstaat door te snelle ontbranding van het brandstof-luchtmengsel. ... Er ontbrandt dan teveel brandstof-luchtmengsel in een te korte tijd met als resultaat: grote drukgolven die duidelijk hoorbaar zijn in de vorm van een kloppend geluid.

Wat is het doel van een klopsensor?

De klopsensor bevindt zich aan de buitenkant van het motorblok. Deze moet bij alle bedrijfstoestanden van de motor kloppende geluiden registreren om motorschade te voorkomen. De klopsensor 'hoort' de mechanische trillingen in het motorblok en zet deze om in elektrische spanningssignalen.

Wat is de functie van een Nokkenassensor?

Een nokkenassensor, ook wel impulsgevernokkenas genoemd, zit op de cilinderkop en houdt de tandkrans op de nokkenas in de gaten. Deze moet namelijk, wanneer hij in beweging is, recht blijven lopen om de motor te kunnen laten draaien. De sensor zorgt voor een goede timing van het openen en sluiten van de kleppen.

Wat kan een oorzaak zijn van pingelen?

Pingelen ontstaat doordat er een ongecontroleerde zelfontbranding ontstaat vooraleer de zuiger zijn bovenste dode punt (BDP) bereikt heeft. Door deze vervroegde drukontwikkeling op de zuiger zal deze de neiging hebben om de krukas in de tegengestelde richting te laten draaien.

Hoe ontstaat pingelen?

Detonatie gebeurt altijd NA de vonk. De druk en hitte in de verbrandingskamer worden zo hoog dat het resterende brandstofmengsel spontaan ontbrandt/detoneert. De "knock" die je hoort is de motor zelf die de enorme hoeveelheid energie (drukgolf) probeert te absorberen en niet de detonatie in de verbrandingskamer.

Wat is nagelen diesel?

Nagelen ontstaat bij een diesel als de verbranding van de branstof in de cilinders niet goed plaatsvindt en is te vergelijken met pingelen bij benzinemotoren.

Hoe komt ontbranding in de dieselmotor tot stand?

Bij een dieselmotor wordt door middel van het inspuiten van de dieselbrandstof een verbranding tot stand gebracht. Daar door krijgt de dieselmotor de naam “zelfontbrander”. De hogedruk brandstofpomp zorgt voor de benodigde brandstofdruk. Voor deze verbranding is veel warmte nodig.

Wat is een pingel sensor?

De klopsensor is een sensor die het kloppen (pingelen) in een mengselmotor detecteert. ... Verder heeft de sensor een belangrijke taak bij oudere motoren aangezien deze gevoelig kunnen zijn voor detonatie door koolaanslag in de verbrandingskamer.