Inhoudsopgave:

  1. Wat is een justitiële documentatiesysteem?
  2. Wat is Injus?
  3. Wat is federatieve service?
  4. Wat is SKDB?
  5. Waar staat strafblad geregistreerd?
  6. Wat is federatieve toegang?
  7. Wat is Federatief?

Wat is een justitiële documentatiesysteem?

De Justitiële Informatiedienst beheert het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) over personen en zaken in de strafrechtsketen. Het JDS bevat informatie over alle misdrijven en een groot aantal overtredingen, zowel van natuurlijke personen als van rechtspersonen.

Wat is Injus?

Het gaat om alle artikelen die strafbepalingen bevatten die strafbaar zijn gesteld naar Nederlands recht. 30.000 keer is ons systeem Informatieportaal Justitiabelen (Injus) geraadpleegd; dat gaat om informatie over gedetineerden (van wanneer tot wanneer zit/zat iemand vast en waar).

Wat is federatieve service?

De Federatieve Service is de gemeenschappelijke digitale toegangsdienst waarmee je op een veilige, vertrouwde en efficiënte manier gebruik kunt maken van (web)applicaties binnen en buiten JenV.

Wat is SKDB?

De databank waarin alle gegevens worden opgeslagen, heet strafrechtketendatabank (SKDB). De wettelijke taken van de minister met betrekking tot het uitgeven en beheren van het SKN en het beheren van de SKDB wordt in mandaat uitgevoerd door de Justitiële Informatiedienst.

Waar staat strafblad geregistreerd?

Strafblad opvragen Om uw strafblad in te zien, moet u een verzoek indienen bij de Justitiële Informatiedienst. Dit kan schriftelijk of per e-mail. Bij dit verzoek moet u uw naam, adres en telefoonnummer vermelden. Ook moet u een kopie van een geldig identiteitsbewijs meesturen.

Wat is federatieve toegang?

Federatie impliceert het opgeven van een zeker niveau van autonomie op besturing van identiteitenbeheer. Dit houdt in, dat je nog steeds zelf identiteitenbeheer uitvoert, maar afspraken maakt over toegang, waarbij je besluit om gebruikers van partnerorganisaties niet in je eigen identiteitenbeheer op te nemen!

Wat is Federatief?

[Fr. fédératif] van een federatie of naar een federatie strevend.