Inhoudsopgave:

  1. Hoe wordt de heffingskorting berekend?
  2. Hoeveel procent is de loonheffing 2020?
  3. Wat is een loonheffingskorting?
  4. Is loonheffingskorting handig?
  5. Hoe krijg ik aanrechtsubsidie?

Hoe wordt de heffingskorting berekend?

De algemene heffingskorting is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. ... De algemene heffingskorting is maximaal het bedrag dat u moet betalen aan inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. De algemene heffingskorting wordt verminderd met een percentage van uw belastbaar inkomen uit werk en woning.

Hoeveel procent is de loonheffing 2020?

Vanaf 2020 gaan belastingplichtigen met een inkomen tot en met € 68.507 over hun inkomen 37,35% belasting betalen, voor het inkomen daarboven is dit 49,50%. Ook worden de arbeidskorting en de algemene heffingskorting extra verhoogd.

Wat is een loonheffingskorting?

Heffingskortingen zijn kortingen op de belasting. Hierdoor hoef je minder belasting te betalen. ... Deze kortingen noemen wij de loonheffingskorting. Daardoor betaal je minder loonheffing, en krijg je meer loon uitbetaald.

Is loonheffingskorting handig?

Dankzij de loonheffingskorting betaal je dus minder belasting en krijg je meer loon of bijvoorbeeld uitkering op je bankrekening gestort. Deze regeling is persoonsgebonden. De hoogte van de korting is dus niet afhankelijk van het wel of niet hebben van een fiscaal partner.

Hoe krijg ik aanrechtsubsidie?

Om voor aanrechtgeld in aanmerking te komen moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:
  1. je bent 21 jaar of ouder;
  2. je hebt langer dan 6 maanden dezelfde partner;
  3. je hebt weinig tot geen inkomen, waardoor je de algemene heffingskorting niet op je eigen inkomen kan laten toepassen;