Inhoudsopgave:

  1. Wat betekent geïnvesteerd?
  2. Wat is het voltooid deelwoord van investeren?
  3. Is investeren een werkwoord?
  4. Wat is investeren wikikids?
  5. Wat is beleggen in vastgoed?
  6. Wat betekent bij opvolging?
  7. Wat is een beurs wikikids?
  8. Wat is vastgoed wikikids?
  9. Wat is de beurs kinderen?

Wat betekent geïnvesteerd?

heeft geïnvesteerd (volt. deelw.) Geld besteden aan of energie steken in. Kapitaal vastleggen in een project of een onderneming, om die te steunen of om winst te maken.

Wat is het voltooid deelwoord van investeren?

investeren/vervoeging
vervoeging van de bedrijvende vorm van investeren
onbepaalde wijskort
voltooidtegenwoordighebben geïnvesteerd
toekomendgeïnvesteerd zullen hebben
onvoltooid deelwoordvoltooid deelwoord

Is investeren een werkwoord?

investeren werkw. Uitspraak: [ɪnvɛsˈterə(n)] Vervoegingen: investeerde (verl. tijd enkelv.)

Wat is investeren wikikids?

Investeren is tijd of geld steken in een project met het doel dat het iets oplevert.

Wat is beleggen in vastgoed?

Beleggen in vastgoed is het investeren van geld in onroerende goederen, dus grond en bijbehorende bebouwing dat vast staat aan de grond, met het doel een rendement te behalen zodat je uiteindelijk meer geld verdient als dat je hebt geïnvesteerd.

Wat betekent bij opvolging?

uitvoeren wat een ander aangeraden of bevolen heeft. iemands functie overnemen.

Wat is een beurs wikikids?

Een effectenbeurs is een handels plek waar je een deel van een bedrijf kan kopen (aandelen). Bij een effectenbeurs kunnen bedrijven een aandeel verkopen en kan iedereen een aandeel kopen. Ook kun je mee doen met een fonds, die verspreide hun aandelen. Met het geld dat de bedrijven verdienen kunnen ze investeren.

Wat is vastgoed wikikids?

Vastgoed, ook onroerend goed of onroerende zaak genoemd, omvat de grond en de gebouwen (opstal) op deze grond. De term vastgoed of onroerend goed verwijst naar het niet-verplaatsbare karakter van deze goederen. ... De term immobiliën is een synoniem voor vastgoed, en wordt vooral in Vlaanderen gebruikt.

Wat is de beurs kinderen?

Als ouders die €400,- volgens de Belastingdienst niet kunnen betalen, dan krijgt de student een aanvullende beurs. Ouders maken meestal afspraken met hun kind over hoe ze bijdragen aan de studie. Soms betalen ze het collegegeld, soms de zorgverzekering, soms krijgen kinderen gratis kost en inwoning.