Inhoudsopgave:

  1. Wat betekent vormt?
  2. Wat is een formulering?
  3. Wat is het synoniem van bedenken?
  4. Wat betekent in vorm zijn?
  5. Wat is een Formuleringsfout?

Wat betekent vormt?

vormt - Werkwoord 1. tweede persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van vormen ♢ Jij vormt 2. derde persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van vormen ♢ Hij vormt 3. verouderde gebiedende wijs meervoud van vormenvormt!

Wat is een formulering?

formulering - zelfstandig naamwoord uitspraak: for-mu-le-ring 1. de manier waarop iets onder woorden is gebracht ♢ op zijn formulering van de problemen is niets aan te merken 1.

Wat is het synoniem van bedenken?

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: bedenken (ww): beramen, brouwen, concipiëren, construeren, fantaseren, fingeren, ontdekken, ontwerpen, plannen, smeden, uitbroeden, uitdenken, uitdokteren, uitkienen, uitknobbelen, uitstippelen, uitvinden, verdichten, verzinnen, vinden.

Wat betekent in vorm zijn?

in vorm zijn: conditioneel op zijn sterkst zijn.

Wat is een Formuleringsfout?

De standaardfoutenlijst is een lijst van formuleringsfouten uit het methodeboek Nieuw Nederlands. De fouten die in deze lijst staan worden vaak gemaakt door schrijvers. In de lijst wordt onder andere aandacht besteed aan pleonasmen, tautologieën, incongruentie, foutieve samentrekkingen en foutieve beknopte bijzinnen.