Inhoudsopgave:

  1. Wat is slecht werkgeverschap?
  2. Wat te doen bij uitbuiting?
  3. Wat valt onder goed werknemerschap?
  4. Wat valt er onder werkgeverschap?
  5. Wie controleert of de Arbeidstijdenwet wordt nageleefd?
  6. Wat is financiële uitbuiting?

Wat is slecht werkgeverschap?

Ontslag op staande voet: Tijdens een ontslag op staande voet ben je verplicht om onderzoek te doen en voldoende informatie te verzamelen. Als je dit nalaat, kan de rechter dit opvatten als slecht werkgeverschap.

Wat te doen bij uitbuiting?

Vermoedt u dat iemand gedwongen wordt om criminele handelingen te verrichten, neem dan direct contact op met de politie via het alarmnummer 112. Criminele uitbuiting kan voorkomen in verschillende vormen. Zo kan het gaan om het plegen van inbraken, diefstal, zakkenrollerij of gedwongen bedelarij.

Wat valt onder goed werknemerschap?

Goed werknemerschap gaat over het gedrag van je werknemers. Zij moeten zich volgens de wet 'goed gedragen'. Naast het naleven van alle afspraken in de arbeidsovereenkomst mag je ook een goede werkhouding en inzet verwachten van je personeel.

Wat valt er onder werkgeverschap?

Vanuit de wetgeving is het verplicht om je als goede werkgever te gedragen. ... Goed werkgeverschap (volgens de wetgeving) houdt in dat je je als werkgever goed dient te gedragen ten opzichte van jouw medewerker. Je weegt dus ook de belangen van je werknemer mee in de keuzes en afwegingen die je maakt.

Wie controleert of de Arbeidstijdenwet wordt nageleefd?

Werknemers kunnen ook hun ondernemingsraad informeren als zij vermoeden dat de werkgever de regels niet naleeft. De Inspectie SZW - en voor de vervoerssectoren de Inspectie Leefomgeving en Transport - voeren regelmatig op eigen initiatief controles uit of de regels voor werktijden worden nageleefd.

Wat is financiële uitbuiting?

Wat is financieel misbruik? Financieel misbruik is ongewenst en ongeoorloofd gebruik van geld en/of goederen of andere bezittingen van een oudere door iemand uit de huiselijke kring. De mate kan variëren van het zich niet-realiseren tot aan een strafbaar feit.