Inhoudsopgave:

  1. Welke Nederlandse partijen zijn communistisch?
  2. Wat is communisme wikikids?
  3. Waarom verdween het communisme?
  4. Hoe heet het machtigste politieke orgaan in de Sovjet-Unie?
  5. Wat is de betekenis van neo?

Welke Nederlandse partijen zijn communistisch?

De Communistische Partij van Nederland (CPN) was een Nederlandse politieke partij die in 1909 onder de naam Sociaal-Democratische Partij (SDP) werd opgericht als afsplitsing van de SDAP, en in 1990 opging in GroenLinks.

Wat is communisme wikikids?

Het communisme is een politieke stroming en een kijk op de economie en maatschappij. In de 20e eeuw zijn er veel landen geweest die zich communistisch noemden. ... Over het algemeen komt het erop neer dat er in communistische systemen geen individueel eigendom is van productiemiddelen.

Waarom verdween het communisme?

Gorbatsjov besefte dat de oude vorm van het communisme had afgedaan en dat het communistisch systeem hervormd moest worden. Het volk werd onderdrukt, vrije meningsuiting bestond niet en het ging al vanaf de jaren zeventig economisch slecht, mede door de uitgaven aan de wapenwedloop.

Hoe heet het machtigste politieke orgaan in de Sovjet-Unie?

Partijcongres. Het vijfjaarlijkse Partijcongres is in theorie het hoogste orgaan van de CPSU.

Wat is de betekenis van neo?

(Gr.) voorvoegsel, dat „nieuw” betekent.