Inhoudsopgave:

  1. Hoeveel schoolweken in 2021?
  2. Hoeveel weken moet je naar school in een jaar?
  3. Hoe lang is de meivakantie 2021?
  4. Hoe vallen de vakanties in 2022?
  5. Hoelang duurt meivakantie?

Hoeveel schoolweken in 2021?

41 schoolweken in schooljaar 2020-2021. 41 – vier verplichte feestdagen = 40,2.

Hoeveel weken moet je naar school in een jaar?

39 lesweken en 2 weken overige taken.

Hoe lang is de meivakantie 2021?

Meivakantie 2021
Regio NoordRegio MiddenRegio Zuid
1 mei t/m 9 mei 20211 mei t/m 9 mei 20211 mei t/m 9 mei 2021

Hoe vallen de vakanties in 2022?

Uw school mag hier van afwijken. In de schoolgids leest u wanneer de vakanties van uw school zijn....Overzicht schoolvakanties 2022-2023.
Herfstvakantie
Regio Noord15 oktober t/m 23 oktober 2022
Regio Midden22 oktober t/m 30 oktober 2022
Regio Zuid22 oktober t/m 30 oktober 2022
Nog 4 kolommen

Hoelang duurt meivakantie?

De door het Ministerie van OC&W vastgestelde meivakantie duurt één week. Soms geven scholen hun leerlingen evenwel twee opeenvolgende weken vrij, met name in jaren waarin er in een week voorafgaand aan, of volgend op, de officiële meivakantie ook nog feestdagen vallen.