Inhoudsopgave:

  1. Wie was de geliefde van Artemis?
  2. Waar was Artemis de godin van?
  3. Hoe is de god Apollo ontstaan?
  4. Waaraan herken je Apollo?
  5. Welke Griekse godin werd geboren uit het hoofd van haar vader Zeus?

Wie was de geliefde van Artemis?

Het meest voorkomende verhaal vertelt dat Artemis en Orion elkaar liefhadden. Haar jaloerse tweelingbroer Apollo kon het niet verkroppen dat zijn maagdelijke zus een geliefde had en misleidde haar, zodat ze Orion doodde in de veronderstelling dat hij een of ander jachtdier was.

Waar was Artemis de godin van?

De Griekse godin Artemis - door de Romeinen Diana genoemd - was een dochter van Leto en Zeus, de oppergod. Haar tweelingbroer was Apollo. Als godin van de jacht wordt Artemis of Diana vaak afgebeeld met pijl en boog.

Hoe is de god Apollo ontstaan?

Apollo is de zoon van Zeus en Leto. Hij is de tweelingbroer van Artemis, de godin van de jacht en de maan. Dat Apollo en Artemis bij elkaar horen kun je zien aan het feit dat Apollo de zonnegod is en Artemis de maangodin. Apollo en Artemis werden geboren op het eiland Delos.

Waaraan herken je Apollo?

Ook was Apollo de god van de schone kunsten, muziek en dichtkunst; hij leidde het koor van de Muzen, dochters van Zeus en Mnemosyne. Zijn attributen waren een pijl en een boog, omdat hij als zonnegod met zijn pijlen ook verderf kon zaaien.

Welke Griekse godin werd geboren uit het hoofd van haar vader Zeus?

Hij versloeg de Titanen en stootte Cronus van de troon. Hij woonde op de berg Olympos in Thessalië. Hij was gehuwd met Hera en zijn lievelingsdochter was Athene, die uit zijn hoofd werd geboren. Zeus was de hemelgod, de beschermer van recht en moraal, van staat, huis en hof en van de gast.