Inhoudsopgave:

 1. Wat is een senator?
 2. Wie zit in het Senaat?
 3. Hoeveel senatoren zijn er?
 4. Hoeveel senatoren zijn er in Belgie?
 5. Wie konden er in de Senaat komen?
 6. Wie wordt voorzitter Senaat?
 7. Hoeveel zetels zijn er in het federaal parlement?
 8. Hoeveel federale volksvertegenwoordigers?
 9. Wat is een Senaat wikikids?
 10. Wie is de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers?
 11. Wie is de voorzitter van het parlement?

Wat is een senator?

De Senaat (Engels: United States Senate) vormt samen met het Huis van Afgevaardigden het Amerikaans Congres, de wetgevende macht binnen de federale overheid van de Verenigde Staten.

Wie zit in het Senaat?

De Voorzitter van de Senaat zit de plenaire vergadering en het Bureau van de Senaat voor. De senatoren maken meestal deel uit van politieke fracties. Ze kunnen ook zetelen als onafhankelijk senator. Alvorens een dossier naar de plenaire vergadering gaat, wordt het eerst in een commissie behandeld.

Hoeveel senatoren zijn er?

De senatoren worden niet rechtstreeks verkozen en er zijn geen senatoren van rechtswege meer. De Senaat telt 60 leden. 50 senatoren worden aangewezen door de parlementen van de gemeenschappen en gewesten onder hun leden.

Hoeveel senatoren zijn er in Belgie?

Het gaat om 29 Nederlandstaligen, 20 Franstaligen en 1 Duitstalige. De Senaat komt één keer per maand samen. Ten tweede zijn er 10 gecoöpteerde senatoren, waarvan er 6 Nederlandstalig en 4 Franstalig zijn. In de Senaat zetelen daardoor 60 senatoren.

Wie konden er in de Senaat komen?

De senaat (Latijn: senatus) was een college van 1 senatoren die het Romeinse staatshoofd assisteerden tijdens de periode van het Romeinse Rijk.

Wie wordt voorzitter Senaat?

Senaat (België)
Senaat Sénat (Frans) Senat (Duits)
Wetgevend orgaan van België
Huidige legislatuur ()
Verkozen op
VoorzitterStephanie D'Hose (Open Vld)

Hoeveel zetels zijn er in het federaal parlement?

Het Federaal Parlement bestaat uit twee kamers (bicameraal): de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat. De Kamer van volksvertegenwoordigers telt 150 zetels en de Senaat 60 zetels. De gemeenschappelijke vergadering van de Kamerleden en de senatoren vindt plaats in de Verenigde Kamers.

Hoeveel federale volksvertegenwoordigers?

De Kamer van volksvertegenwoordigers De Kamer telt sinds 1995 150 leden (voordien 212 leden) die rechtstreeks verkozen worden bij algemeen enkelvoudig stemrecht door alle meerderjarige kiesgerechtigde Belgen, voor wie een opkomstplicht geldt.

Wat is een Senaat wikikids?

Senaat (volksvertegenwoordiging), een deel van de volksvertegenwoordiging in diverse landen. ...

Wie is de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers?

De huidige legislatuur is de 55ste legislatuur sinds de oprichting van het parlement in 1831 en duurt van 20. Sedert oktober 2020 is Éliane Tillieux voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers. Zij is de eerste vrouw in deze functie.

Wie is de voorzitter van het parlement?

Lijst
Nr.VoorzitterBegin
11Jan Peumans (1951)
12Kris Van Dijck (1963)
13Wilfried Vandaele (1959)
14Liesbeth Homans (1973)2 oktober 2019