Inhoudsopgave:

  1. Wat is een leidende gedachte?
  2. Wat betekent ergens mee zitten?
  3. Waarom leidende principes?
  4. Hoe formuleer je een principe?
  5. Wat betekent er niet mee zitten?
  6. Wat betekent meezat?
  7. Wat is principieel zijn?
  8. Wat is een ander woord voor principe?

Wat is een leidende gedachte?

Een helder inzicht, dat duidelijk is verwoord en goed beargumenteerd. Dit is het strategisch vertrekpunt bij alle communicatie. Of het nu gaat om de positionering, je identiteit of merk, om een presentatie of om een persbericht.

Wat betekent ergens mee zitten?

Uitspraak: ['mezɪtə(n)] Vervoegingen: zat mee (verl. ... Vervoegingen: heeft meegezeten (volt. deelw.) iets beter dan verwacht verlopen Voorbeelden: `Als het een beetje meezit, is het schilderwerk morgen klaar.

Waarom leidende principes?

'Leidende principes zijn vuistregels waardoor je weet dat je de goede dingen doet, op zo'n manier dat ze helpen om de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken.

Hoe formuleer je een principe?

Een principe is een basisbeginsel, een beweeggrond of uitgangspunt waar je je aan wilt houden. Daarmee is het een kader, een leidraad dat richting geeft. Principes zijn min of meer afspraken over 'hoe zaken horen te zijn'. Normaal gesproken denk je niet direct expliciet over je eigen principes na.

Wat betekent er niet mee zitten?

(zat mee, heeft meegezeten), gunstig zitten, oorspronkelijk gezegd van iemand met betrekking tot zijn kaarten in het spel, vervolgens in het algemeen: het zat hem niet mee, hij ondervond veel tegenspoed; als alles meezit, gunstig verloopt.

Wat betekent meezat?

iets beter dan verwacht verlopen Voorbeelden: `Als het een beetje meezit, is het schilderwerk morgen klaar.

Wat is principieel zijn?

principieel - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: prin-ci-pjeel 1. uit vaste overtuiging ♢ ik ben het er principieel mee oneens 2. wat te maken heeft met bepaalde basisideeën ♢ we hadden een princi...

Wat is een ander woord voor principe?

wezen. als synoniem van een ander trefwoord: beginsel (zn) : basisprincipe, grondbeginsel, grondbegrip, grondprincipe, grondregel, grondslag, grondstelling, hoofdregel, maxime, overtuiging, principe, stelling, stelregel, uitgangspunt.