Inhoudsopgave:

  1. Welk geluid maakt onweer?
  2. Waarom maakt onweer geluid?
  3. Hoe ver hoor je onweer?
  4. Waarom eerst de flits en dan de knal?
  5. Hoe lang duurt het tot je van een bliksem op 7 km afstand de donder hoort?

Welk geluid maakt onweer?

Donder wordt veroorzaakt doordat de lucht die direct grenst aan een bliksemschicht plotseling zeer sterk wordt verwarmd en daardoor zeer snel uitzet. Deze uitzetting veroorzaakt een geluidsgolf. Aangekomen bij een toehoorder wordt deze ervaren als een opeenvolging van meerdere knallen (de donder).

Waarom maakt onweer geluid?

Donder wordt veroorzaakt doordat de lucht die direct grenst aan de bliksemschicht plotseling zeer sterk wordt verwarmd en daardoor zeer snel uitzet. ... Het geluid van de donder legt in drie seconden een afstand van ongeveer één kilometer af.

Hoe ver hoor je onweer?

Dieren kunnen soms wel deze lage tonen horen. Meestal is de donder hoorbaar tot op 15 kilometer afstand. Afhankelijk van de omstandigheden kan men iets verder nog de donder waarnemen. Wanneer onweer 20 kilometer ver is en het geluid na 1 minuut komt aanzetten, kan men al spreken van een bijzondere waarneming.

Waarom eerst de flits en dan de knal?

Een bliksemflits plant zich zeer snel voort met de snelheid van het licht. Deze bedraagt zo'n 300 000 kilometer per seconde. Geluid plant zich voort met een snelheid van slechts 330 meter per seconde. Dat is veel trager dus, waardoor je eerst de bliksemflits ziet en dan pas de donder hoorbaar is.

Hoe lang duurt het tot je van een bliksem op 7 km afstand de donder hoort?

Om te bepalen hoe ver de bliksem verwijderd is, kan men de seconden tellen tussen het zien van de bliksem en het horen van de donder. Dit aantal gedeeld door drie is ongeveer de afstand in kilometers omdat het geluid met een snelheid van rond de 340 meter per seconde gaat en het licht je (bijna) meteen bereikt.