Inhoudsopgave:

  1. Hoe wordt diesel en benzine gemaakt?
  2. Wat maak je van ruwe olie?
  3. Hoe maakt men diesel brandstof?
  4. Wat moet ik tanken?
  5. Hoeveel liter benzine uit een vat ruwe olie?
  6. Hoe vormt aardgas zich?

Hoe wordt diesel en benzine gemaakt?

Door aardolie te destilleren ontstaan er verschillende bijproducten zoals smeerolie, asfalt, stookolie, diesel, kerosine, benzine en gas. Door de ruwe olie te verhitten worden de lichtere bestandsdelen gescheiden van de zwaardere deeltjes. ... Na het verhitten is de dieselolie gas geworden.

Wat maak je van ruwe olie?

De ruwe aardolie wordt na de winning getransporteerd naar raffinaderijen over de hele wereld. In de raffinaderij wordt aardolie verwerkt tot bruikbare producten zoals diesel en benzine. Aardolie kan ook als brandstof dienen bij het opwekken van elektriciteit (grijze stroom) in een elektriciteitscentrale.

Hoe maakt men diesel brandstof?

Diesel wordt gemaakt van ruwe aardolie. In olieraffinaderij wordt van olie diesel gemaakt. Een raffinaderij is een grote fabriek waar ze uit aardolie allerlei producten raffineren. Door aardolie te destilleren ontstaan er verschillende bijproducten zoals smeerolie, asfalt, stookolie, diesel, kerosine, benzine en gas.

Wat moet ik tanken?

Bijna alle benzineauto's kunnen met Euro 95 overweg, maar sommige oudere of sportieve auto's en motoren hebben brandstof met octaangetal 98 nodig.

Hoeveel liter benzine uit een vat ruwe olie?

Er zijn veel soorten ruwe aardolie (crude). Olie uit Irak en Iran bijvoorbeeld is veel lichter dan Noordzeeolie, waar veel meer zware stookolie in zit. Ruwweg krijg je als crude wordt geraffineerd 15% zware stookolie, 15% lichte stookolie, 15% dieselolie, 25% benzine en 20% LPG en 10% lichtere fracties.

Hoe vormt aardgas zich?

Deze bossen verdwenen en de plantenresten werden bedekt door dikke lagen zand en zout. Onder de hoge druk van deze aardlagen veranderden de plantenresten eerst in veen en later in steenkool. De druk in de steenkoollaag nam verder toe. Hierdoor werd de steenkoollaag steeds warmer en ontstond aardgas.