Inhoudsopgave:

  1. Wat doet de letterzetter?
  2. Hoe de letterzetter bestrijden?
  3. Wat is letterzetter en Letterrover?
  4. Welke insecten leven in bomen?
  5. Welke bomen biodiversiteit?
  6. Welke dieren maken gaten in bomen?

Wat doet de letterzetter?

De letterzetter is een donkerbruin kevertje dat in staat is om sparren uit te roeien. ... Het beestje is gek op naaldbomen in het bijzonder de fijnspar, maar ook de lariks, de douglasspar en de gewone zilverspar zijn geliefd bij dit kevertje. Het diertje heeft het voorzien op volwassen, verzwakte bomen.

Hoe de letterzetter bestrijden?

Zodra de larven uitkomen, kunnen ze andere bomen aantasten. Om de opmars van de letterzetter te beheersen, is het daarom belangrijk dat aangetaste bomen zo snel mogelijk worden verwijderd. Daarom geldt het advies om aangetaste bomen te kappen, en te verwijderen of te ontschorsen.

Wat is letterzetter en Letterrover?

De letterzetter zet een extra letter (medeklinker). ... De letterrover neemt een letter (klinker) over.

Welke insecten leven in bomen?

Daarnaast zijn er veel sapzuigende insecten zoals bladluizen, wantsen en cicaden. Maar de meeste soorten, vooral vlinderrupsen en keverlarven, voeden zich met de voedselrijke bladeren. Hoewel 90% van de biomassa van een boom uit hout bestaat, zijn er maar heel weinig insecten die dit als voedselbron gebruiken.

Welke bomen biodiversiteit?

Tabel 1. Het voorkomen van het aantal insectensoorten op boomsoorten of boomgeslachten.
BoomGemiddeld aantal soorten insecten op deze boomAantal gebruikte onderzoeken
-Meidoorn1393
-Populier1224
-Beuk873
-Hazelaar853

Welke dieren maken gaten in bomen?

Grote bonte spechten hakken in bomen een nestholte uit met een rond gat. Ze hebben een voorkeur voor zachte houtsoorten, zoals berken. Spechten kunnen op die manier hakken doordat de hersenen in een soort schokdempers zijn ingekleed. In de nestholte worden de eieren gewoon op het hout gelegd.