Inhoudsopgave:

  1. Wat is mijn grondwaterstand?
  2. Hoe diep staat het grondwater?
  3. Hoe grondwaterpeil verlagen?
  4. Wat betekend grondwater?
  5. Hoe hoog is het grondwaterpeil?

Wat is mijn grondwaterstand?

Om de grondwaterstand ten opzicht van het maaiveld te weten corrigeer je je meting met het verschil tussen bovenkant buis en het maaiveld. Ligt de buis hoger dan het maaiveld dan haal je het aantal mm of cm er af. Ligt de buis lager dan het maaiveld dan telt je het aantal mm of cm er bij op.

Hoe diep staat het grondwater?

Grondwaterstand of grondwaterpeil is het peil van het water dat zich in de bodem bevindt. De grondwaterspiegel in Nederland bevindt zich over het algemeen binnen de 2 meter onder het maaiveld. Het grondwater kunt u daardoor gemakkelijk meten.

Hoe grondwaterpeil verlagen?

Waterhuishoudkundige maatregelen Het meest effectief is een ringdrain om de woning, een drain onder de woning doorgetrokken of een filterput. Als maatregel kun je op de kopse kanten van je bouwblok, naast de kruipruimte een filterput aanleggen die is aangesloten op de riolering.

Wat betekend grondwater?

Grondwater is al het water dat zich in de ondergrond, in bodems en gesteenten bevindt. Meestal is dit water afkomstig van neerslag, nadat het op de oppervlakte is beland infiltreert het direct of indirect (na zich eerst in meren of rivieren te hebben bevonden).

Hoe hoog is het grondwaterpeil?

Soms al op maar 10 tot 30 cm onder de grond. Dit komt vooral voor in het westen van Nederland en in poldergebieden. Je kunt merken dat de grondwaterstand hoog is als de grond vaak drassig is en er af en toe water in de kruipruimte staat. Soms is de grondwaterstand op gemeentegrond te hoog voor sommige functies.