Inhoudsopgave:

  1. Wat is een ander woord voor verstrijken?
  2. Hoe verder de tijd verstrijkt?
  3. Wat betekent verstreken tijd?
  4. Wat betekent de tijd verstrijkt?
  5. Wat is in acht nemen?
  6. Wat is een simpel mens?

Wat is een ander woord voor verstrijken?

voorbijgaan (ww) : vergaan, verlopen, verstrijken, vervliegen, wegtikken. omgaan (ww) : omkomen, verstrijken, voorbijgaan, vervlieden.

Hoe verder de tijd verstrijkt?

(van tijd) voorbijgaan Voorbeeld: `Er zijn sindsdien jaren verstreken. `

Wat betekent verstreken tijd?

tijd enkelv.) Vervoegingen: is verstreken (volt. deelw.) (van tijd) voorbijgaan Voorbeeld: `Er zijn sindsdien jaren verstreken.

Wat betekent de tijd verstrijkt?

verstrijken - onregelmatig werkwoord uitspraak: ver-strij-ken 1. er komt een eind aan, het gaat voorbij ♢ langzaam verstrijkt de tijd Onregelmatig werkwoord: ver-strij-ken het verstrijkt ...

Wat is in acht nemen?

in acht nemen (ww): betrachten, naleven, observeren, volgen. als synoniem van een ander trefwoord: ... betrachten, eerbiedigen, in acht nemen, nakomen, observeren, opvolgen, respecteren, volgen, zich houden aan.

Wat is een simpel mens?

simpel - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: sim-pel 1. niet goed wijs, onnozel ♢ mijn vriendje is een beetje simpel 2. wat gemakkelijk te maken of te snappen is ♢ deze som is simpel ...