Inhoudsopgave:

  1. Wat doet Cyclomedia?
  2. Wat kost Cyclomedia?
  3. Wat kost StreetSmart?
  4. Hoe werkt street smart?
  5. Wat is GlobeSpotter?
  6. Wat is Streetsmart?

Wat doet Cyclomedia?

Cyclomedia maakt jaarlijks opnames van de Nederlandse buitenruimte. Met speciaal uitgeruste voertuigen maken we 360 graden panoramafoto's vanaf de openbare weg en ook in uw gemeente worden deze straatfoto's gemaakt.

Wat kost Cyclomedia?

invordering van alle aan CycloMedia verschuldigde bedragen komen ten laste van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 1.500. vorenbedoelde kosten en rente en vervolgens op de oudste factuur.

Wat kost StreetSmart?

De cursus StreetSmart duurt 1 dag en kost € 695,-.

Hoe werkt street smart?

Street Smart is onze interactieve webviewer voor alle Cyclomedia-data: Cyclorama's, luchtfoto's en puntenwolken. Met de gebruikersvriendelijke interface heeft u snel en gemakkelijk toegang tot al onze data....Street Smart App
  • Uploaden van eigen beelden,
  • Toevoegen van notities,
  • Tonen van overlays met extra data.

Wat is GlobeSpotter?

CycloMedia heeft met GlobeSpotter een succesvolle applicatie waarmee tienduizenden gebruikers dagelijks werken. ... Er is een applicatie ontwikkeld die sneller en gebruiksvriendelijker is. Door Marcel de Vries. Luchtfoto, Cyclorama en obliekfoto in één view.

Wat is Streetsmart?

Street Smart is onze interactieve webviewer voor alle Cyclomedia-data: Cyclorama's, luchtfoto's en puntenwolken. ... Meerdere vensterconfiguraties maken het eenvoudig om de gegevens te bekijken, te analyseren en te gebruiken. Als één van de vele functies biedt Street Smart ook 'overlays' en tools om te meten.