Inhoudsopgave:

  1. Wat betekent met genoegen?
  2. Wat is slagen met genoegen?
  3. Wat betekent het was mij een waar genoegen?
  4. Met wie heb ik het genoegen synoniem?
  5. Wat betekent het genoegen is wederzijds?

Wat betekent met genoegen?

genoegen - zelfstandig naamwoord uitspraak: ge-noe-gen 1. tevreden en met plezier ♢ ik heb met veel genoegen naar hem geluisterd 2. wat leuk en plezierig is ♢ dat zijn de genoegens van het buite...

Wat is slagen met genoegen?

Een leerling slaagt 'met genoegen' als het gemiddelde van alle vakken 7,5 of hoger is en alle eindcijfers op de cijferlijst 6 of hoger zijn. NB. 'Met genoegen' wordt niet vermeld op het diploma en gaat niet mee naar het diplomaregister van DUO.

Wat betekent het was mij een waar genoegen?

genoegen = tevreden en met plezier vb: ik heb met veel genoegen naar hem geluisterd Tegenstellingen: afkeer weerzin afgrijzen afschuw hekelwat leuk en plezierig is vb: dat zijn de genoegens van het buitenlevenhet was mij een waar genoeg...

Met wie heb ik het genoegen synoniem?

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: genoegen (zn): aardigheid, behagen, bevrediging, blijdschap, gading, gein, geneugte, genot, heerlijkheid, ingenomenheid, jeu, jolijt, leut, leute, lol, lust, plezier, pret, schik, sjeu, tevredenheid, vermaak, voldoening, vreugde, vrolijkheid, welbehagen, welgevallen.

Wat betekent het genoegen is wederzijds?

Van wat mijn adviseurs mij vertellen, is het genoegen geheel wederzijds. From what my advisors tell me, the pleasure is about to be mine. Ik weet niet of dat genoegen wederzijds is, maar uwerzijds is het in ieder geval wel!