Inhoudsopgave:

 1. Waarom Partnertoets TOZO?
 2. Wat is TOZO 2?
 3. Is de TOZO verlengd?
 4. Wat is inkomen voor TOZO?
 5. Is TOZO een bijstandsuitkering?
 6. Waarom TOZO terugbetalen?
 7. Kan je nog TOZO 2 aanvragen?
 8. Wat betekent TOZO regeling?
 9. Wat als TOZO stopt?
 10. Wat is een afgeschermd pensioen?
 11. Wat telt mee voor inkomen?
 12. Wat zijn zakelijke lasten TOZO?
 13. Heeft een schenking invloed op TOZO?
 14. Hoeveel TOZO terugbetalen?
 15. Welke maanden TOZO?
 16. Hoe TOZO terugbetalen?
 17. Is de TOZO een lening?
 18. Hoe wordt TOZO gecontroleerd?

Waarom Partnertoets TOZO?

Partnertoets. Bij de inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt een partnerinkomenstoets uitgevoerd. Dit houdt in dat het inkomen van de partner meeteelt voor het bepalen van de hoogte van de uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum uitkomt, kun je geen aanspraak maken op deze uitkering.

Wat is TOZO 2?

Tozo 2 vult het inkomen van een zelfstandige aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Afhankelijk van de gezinssituatie is dat maximaal €1.503,31 netto per maand voor echtparen of samenwonenden en €1.052,32 netto per maand voor een alleenstaande (ouder).

Is de TOZO verlengd?

De regering besloot de Tijdelijke overbruggingsuitkering zelfstandige ondernemers (Tozo) te verlengen van tot uiterlijk 1 oktober 2021. Dit is de Tozo 5. Heeft u nu Tozo 4 dan loopt deze af op . Als u dat nog nodig heeft kunt u Tozo 5 vanaf aanvragen.

Wat is inkomen voor TOZO?

Voor de Tozo geldt het netto-inkomen uit je bedrijf of beroep. Meestal weet je nog niet wat je omzet wordt en moet je het netto–inkomen inschatten. Ook dan is het goed als je weet hoe het netto-inkomen berekend moet worden. Dit helpt bij het maken van een beredeneerde inschatting.

Is TOZO een bijstandsuitkering?

De Tozo uitkering is een bijstandsuitkering die u samen ontvangt met uw partner als u een gezamenlijke huishouding voert (art 11 Participatiewet).

Waarom TOZO terugbetalen?

U moet als zelfstandige de hoogte van uw inkomen doorgeven aan de gemeente. ... U moet de Tozo-uitkering (gedeeltelijk) terugbetalen als de inkomsten uit onderneming in de maanden waarover de uitkering is verstrekt, achteraf hoger blijken dan eerder opgegeven (op basis waarvan de Tozo-uitkering is berekend).

Kan je nog TOZO 2 aanvragen?

Tozo 2 kunt u vanaf 1 juni tot met 31 augustus aanvragen bij uw woongemeente. De startdatum van de aanvraagmogelijkheid kan per gemeente verschillen. U kunt met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 juni. Voor verlengde aanvragen kunnen gemeenten een verkort aanvraagformulier gebruiken.

Wat betekent TOZO regeling?

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een ondersteuning voor zelfstandig ondernemers die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden zijn gekomen. U kunt vanaf 1 oktober 2021 geen Tozo meer aanvragen. U kunt gebruik maken van de Bijstand voor zelfstandigen (Bbz).

Wat als TOZO stopt?

Heb je bijvoorbeeld gebruik gemaakt van Tozo 3 en nemen je inkomsten toe nu de economie weer aantrekt, dan kan het zijn dat jouw omzetverlies te weinig is om nog langer aanspraak te maken op deze regeling. Dat betekent dat je verder moet zonder inkomensondersteuning.

Wat is een afgeschermd pensioen?

Afgeschermd pensioenvermogen, zowel pensioen dat via een werkgever is gespaard, als individueel bij elkaar gespaard pensioen telt niet mee voor de vermogenstoets.

Wat telt mee voor inkomen?

Doet u geen belastingaangifte? Dan is uw toetsingsinkomen gelijk aan uw belastbare loon. Uw belastbare loon staat op uw jaaropgaaf. Het wordt ook wel 'bedrag voor de loonheffingen (LH of LB)' of 'fiscaal loon' genoemd.

Wat zijn zakelijke lasten TOZO?

Bereken uw zakelijke lasten U maakt deze kosten nu. Dit zijn bijvoorbeeld: materiaalkosten, reiskosten, leaseauto. Maar ook kosten voor: huur, gas, water en licht, rente en eventueel personeelskosten. NB: Bedragen die u ontvangt vanuit de NOW (noodmaatregel voor personeelskosten) brengt u in mindering op de loonkosten.

Heeft een schenking invloed op TOZO?

In dit voorbeeld kunnen horecaondernemers dus een beroep doen op de Tozo en het Noodloket (TOGS). De gift uit de TOGS is geen inkomenssteun. Dat betekent dat de gift geen invloed heeft op de bijstand voor levensonderhoud.

Hoeveel TOZO terugbetalen?

Maximaal krediet is € 10.157 voor de Tozo 1 t/m 5 samen tegen een rente van 2%. Uitgestelde aflossing tot 1 januari 2022.

Welke maanden TOZO?

Aanvraagtermijnen Tozo De Tozo 1, 2 en 3 kunt u niet meer aanvragen. De Tozo 4 (voor de maanden april, mei en juni 2021) was bij uw gemeente aan te vragen tot . De Tozo 5 (voor de maanden juli, augustus en september 2021) vraagt u aan bij uw gemeente voor 1 oktober 2021.

Hoe TOZO terugbetalen?

U moet de Tozo-uitkering (gedeeltelijk) terugbetalen als de inkomsten uit onderneming in de maanden waarover de uitkering is verstrekt, achteraf hoger blijken dan eerder opgegeven (op basis waarvan de Tozo-uitkering is berekend).

Is de TOZO een lening?

Kon u uw zakelijke rekeningen niet meer betalen door de coronacrisis? Dan kon u tot 1 oktober 2021 een Lening Bedrijfskapitaal aanvragen bij de gemeente.

Hoe wordt TOZO gecontroleerd?

Het betreft een gift en hoeft dus niet te worden terugbetaald. Achteraf wordt wel gecontroleerd. Gemeenten zijn verplicht om bij fraude de toegekende bijstand terug te vorderen en een boete op te leggen. Let op: de verlengde regeling bevat een partnerinkomenstoets.