Inhoudsopgave:

 1. Wat is een leegstand?
 2. Wat te doen tegen leegstand?
 3. Waarom leegstandsbelasting?
 4. Wat is heffing op leegstand?
 5. Hoeveel huizen staan er leeg in Nederland?
 6. Wat gebeurt er met leegstaande winkelpanden?
 7. Waarom is leegstand een probleem?
 8. Hoeveel kantoorpanden staan er leeg?
 9. Waarom kan het voordeliger zijn voor een verhuurder om ruimte enige tijd leeg te laten staan in plaats van het te verhuren?
 10. Wat betekent leegstand binnenstad?
 11. Hoeveel leegstaande gebouwen in Nederland?

Wat is een leegstand?

Volgens de Leegstandswet (VNG, onbekend) is leegstand het niet of niet krachtens een zakelijk of persoonlijk recht in gebruik zijn alsmede een gebruik dat de kennelijke strekking heeft afbreuk te doen aan de werking van deze wet'.

Wat te doen tegen leegstand?

Bouw leegstaande kantoren om tot woonruimte voor studenten. Denk na over het huisvesten van vrijwilligersorganisaties in leegstaande winkels. Gebruik lege etalages voor billboardreclame van het wijkteam. Haal de bioscoop terug na het centrum en organiseer thematische filmavonden in een leeg winkelpand voor minima.

Waarom leegstandsbelasting?

Aan de eigenaars (of houders van een zakelijk recht) van leegstaande en verkrotte gebouwen en/of woningen in het vlaamse gewest wordt een belasting opgelegd, waarvan de opbrengst wordt aangewend om het gemeentelijk beleid tot herstel van de leef- en omgevingskwaliteit van de achtergestelde buurten en tot de bestrijding ...

Wat is heffing op leegstand?

De heffing op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen is een Vlaamse gewestbelasting die het stedelijk verval wil tegengaan. Met de heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen, ook wel 'krotbelasting' genoemd, wil de Vlaamse overheid de verloedering van de leefomgeving tegengaan.

Hoeveel huizen staan er leeg in Nederland?

Op 1 januari 2019 stonden 91,5 duizend woningen administratief leeg, waarvan 36 procent, ongeveer 33 duizend woningen, langdurig.

Wat gebeurt er met leegstaande winkelpanden?

Door corona komen steeds meer winkelpanden in Amsterdam leeg te staan, een trend die eerder grotendeels voorbijging aan de hoofdstad. In 2022 wordt rekening gehouden met een leegstand van 14,6 procent in Amsterdam - dat was tot voor kort 5,5 procent. ...

Waarom is leegstand een probleem?

Kans op verloedering van gebouwen en gebieden. Leegstand gaat vaak gepaard met een toename van criminaliteit en verminderde leefbaarheid; Waardeverlies van leegstaand vastgoed, wat kan leiden tot een lokaal domino-effect met nieuwe leegstand en meer waardeverlies van vastgoed als gevolg.

Hoeveel kantoorpanden staan er leeg?

In 2019 was de leegstand als aandeel van het totale vloeroppervlak het hoogst bij kantoren en winkels. Van kantoren stond ruim 3,3 miljoen vierkante meter administratief leeg; 6 procent van de totale kantoorvloeroppervlakte in Nederland. ... Bij winkels was 2,6 miljoen vierkante meter niet in gebruik: ook 6 procent.

Waarom kan het voordeliger zijn voor een verhuurder om ruimte enige tijd leeg te laten staan in plaats van het te verhuren?

Simpel gezegd is de waarde van je winkelpand gekoppeld aan de hoogte van de huur. Het pand is onderpand voor de lening van de bank. . Verlaag je dus de huur, dan is je onderpand minder waard en is aflossen mogelijk noodzakelijk.

Wat betekent leegstand binnenstad?

bestuursrecht: het niet of niet krachtens een zakelijk of persoonlijk recht in gebruik zijn van een woning of een gebouw. ...

Hoeveel leegstaande gebouwen in Nederland?

279.000 lege gebouwen en andere feiten over leegstand in Nederland.