Inhoudsopgave:

 1. Hoe stop je kindermishandeling?
 2. Hoeveel kinderen overlijden aan kindermishandeling per jaar?
 3. Hoe stop je huiselijk geweld?
 4. Hoe proberen we kindermishandeling in NL zoveel mogelijk te voorkomen?
 5. Hoeveel kinderen worden er per jaar misbruikt?
 6. Wat bepaalt de ernst van kindermishandeling?
 7. Hoe bewijs je kindermishandeling?
 8. Hoeveel verkracht per jaar?

Hoe stop je kindermishandeling?

Week tegen Kindermishandelinghoe kunnen we het geweld stoppen?
 • één per klas. ...
 • Melden bij Veilig Thuis. ...
 • Gillen en huilen. ...
 • In gesprek. ...
 • Hulp aanbieden. ...
 • Duidelijke afspraken. ...
 • Samen verantwoordelijk.

Hoeveel kinderen overlijden aan kindermishandeling per jaar?

Van alle mishandelde kinderen wordt 96% mishandeld door de biologische ouder(s). Meestal gaat het om emotionele verwaarlozing, gevolgd door lichamelijke verwaarlozing. Per jaar overlijden er naar schatting 50 kinderen aan de gevolgen van kindermishandeling.

Hoe stop je huiselijk geweld?

Bij Veilig thuis kunt u ook terecht als u pleger of getuige bent van huiselijk geweld.
 1. Bel Veilig thuis . Het nummer is gratis en alle dagen en alle uren bereikbaar. ...
 2. Hulplijn Seksueel Misbruik. ...
 3. Kindertelefoon. ...
 4. Meldcode voor hulpverleners.

Hoe proberen we kindermishandeling in NL zoveel mogelijk te voorkomen?

Dan kunnen er vroegtijdig maatregelen worden genomen om de kindermishandeling te stoppen en de schade te beperken....Bijvoorbeeld via het:
 1. digitale dossier aanpak kindermishandeling.
 2. programma Effectief werken in de jeugdsector.
 3. Nederlands Jeugdinstituut.

Hoeveel kinderen worden er per jaar misbruikt?

De jaarprevalentie van kindermishandeling in al zijn verschijningsvormen is in Nederland naar schatting 3,4%. Dat wil zeggen dat er, op enig moment per jaar, 34 jeugdigen per 1000 worden mishandeld, verwaarloosd of misbruikt. Dit komt overeen met bijna 119.000 jeugdigen per jaar.

Wat bepaalt de ernst van kindermishandeling?

De ernst van kindermishandeling wordt niet alleen bepaald door de heftigheid van de mishandeling, verwaarlozing of het seksueel misbruik op enig moment. Ook andere factoren spelen een rol, zoals de frequentie en duur.

Hoe bewijs je kindermishandeling?

Bij acuut gevaar door kindermishandeling moet de politie gewaarschuwd worden via telefoonnummer 112. Een instantie zoals Veilig Thuis kan advies en hulp bieden bij vermoedens van kindermishandeling.

Hoeveel verkracht per jaar?

Seks zonder instemming=verkrachting Jaarlijks worden naar schatting 100.000 mensen in Nederland verkracht. Verkrachting is in Nederland alleen strafbaar wanneer die gepaard gaat met dwang. Er moet dan sprake zijn geweest van geweld, bedreiging of andere feiten die wijzen op dwang.