Inhoudsopgave:

 1. Welk jargon?
 2. Is het jargon of vakjargon?
 3. Wat betekent in jargon?
 4. Wat betekent Idiolect?
 5. Wat is de zin van vakjargon?
 6. Wat is een vakterm?
 7. Waarom is vaktaal belangrijk?
 8. Wat is de betekenis van vaktaal?
 9. Wat is een ander woord voor jargon?
 10. Wat is register in taal?
 11. Is het aangenaam of aangenaam?
 12. Waarom taalgericht vakonderwijs?

Welk jargon?

In de Jargon betekenis kan onderscheid gemaakt worden tussen woorden die binnen een specifieke kring een afwijkende betekenis of context hebben, of woorden die niet bestaan of slechts binnen een kleine groep gebruikt worden. Wanneer het professionele terminologie betreft spreken we van vakjargon.

Is het jargon of vakjargon?

Vakjargon is een specifiek soort jargon, namelijk het jargon van vakgenoten onder elkaar. Jargon betekent 'groepstaal die voor buitenstaanders moeilijk te begrijpen is'. Het gaat dus om het taalgebruik van een specifieke groep ingewijden.

Wat betekent in jargon?

Jargon is het taalgebruik binnen een vakgebied of een groep mensen, de vaktaal, die voor buitenstaanders vaak moeilijk te volgen is.

Wat betekent Idiolect?

Idiolect is het taalgebruik van één individu, iemands persoonlijke en persoonlijk-getinte taalgebruik, dat deze onderscheidt van andere gebruikers van dezelfde taal.

Wat is de zin van vakjargon?

Vaktaal is terminologie die eigen is aan een bepaald vak of beroep. In vaktaal gebruikt men vaktermen – bijvoorbeeld muziektermen als legato ('gebonden') en fortissimo ('zeer hard'), en medische woorden als obesitas ('zwaarlijvigheid') en hemofilie ('bloederziekte').

Wat is een vakterm?

m. (-en), woord, term eigen aan enig beroep of bedrijf; technische term.

Waarom is vaktaal belangrijk?

Kortom, vaktaal heeft wel degelijk een functie; het zorgt voor een band en zelfs voor verdieping in het contact tussen mensen uit hetzelfde vakgebied. Het is alleen maar handig als verschillende experts in de marketingwereld nadenken over hoe ze de 'customer journey' inzetten om meer spullen te verkopen.

Wat is de betekenis van vaktaal?

De taal van beoefenaars van een bepaald vak bevat tal van woorden en uitdrukkingen, die in de algemene taal niet of minder gebruikelijk zijn.

Wat is een ander woord voor jargon?

Bargoens, brabbeltaal, koeterwaals, kromtaal. jargon (zn): groepstaal, patois, vaktaal.

Wat is register in taal?

Met register wordt aan een bepaalde situatie gebonden taalgebruik bedoeld, zowel wat betreft woordkeus als zinsbouw. Alle talen kennen verschillende registers.

Is het aangenaam of aangenaam?

aangenaam - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: aan-ge-naam 1. waarvan je in een goede stemming komt ♢ hij had een aangename stem Bijvoeglijk naamwoord: aan-ge-naam de/het aangename ...

Waarom taalgericht vakonderwijs?

Effectiever onderwijzen door taalgericht vakonderwijs Wat hebben leerlingen nodig om de abstracte taal van het vakonderwijs beter te begrijpen en te kunnen gebruiken? Gerichte aandacht voor taal in het vakonderwijs betekent dubbele winst: de leerling begrijpt het vak beter en werkt tegelijkertijd aan taalvaardigheid.