Inhoudsopgave:

 1. Hoe motiveer je ouderen?
 2. Hoe ouderen meer laten bewegen?
 3. Wat is het doel van bewegen?
 4. Hoe krijg je ouderen aan het sporten?
 5. Waarom moeten jongeren meer bewegen dan volwassenen?
 6. Hoe stimuleer je de zelfredzaamheid van de zorgvrager bij huishouden?
 7. Hoe kun je zelfredzaamheid bevorderen?

Hoe motiveer je ouderen?

Zelfs hobby's als lezen en koken kun je actiever maken door bijvoorbeeld regelmatig in het park te gaan lezen en voor het koken verse ingrediënten te gaan kopen op de markt of in de winkel. Goed luisteren en meedenken over wat past bij de oudere is belangrijk voor het motiveren en de eerste stap zetten.

Hoe ouderen meer laten bewegen?

Praktische tips om ouderen meer te laten bewegen
 1. Zelf doen. Als het lukt laat iemand dan zichzelf aan te kleden en zelf uit de stoel op te staan. ...
 2. Tafeldekken. Laat bewoners eens meehelpen bij het dekken en afruimen van de tafel. ...
 3. Muziek! ...
 4. Wandelen. ...
 5. Werk samen met een collega. ...
 6. Tuinieren. ...
 7. Neem je hond mee.

Wat is het doel van bewegen?

Ziektes voorkomen en te lijf gaan Regelmatig bewegen is één van de goedkoopste en beste manieren om een betere gezondheid te krijgen en te houden. Lichamelijke beweging is goed voor het hart, de bloedvaten en de longen en verkleint de kans op chronische ziekten, zoals hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en kanker.

Hoe krijg je ouderen aan het sporten?

Beweegstimulering vanuit de wetenschap
 • De betrokken professional is adequaat opgeleid en gekwalificeerd, heeft ervaring in het kunnen motiveren van ouderen, is enthousiast en zorgvuldig.
 • Stimuleren van plezier beleven aan bewegen, waardoor mensen eerder deel willen nemen aan een interventie en deelname langer volhouden.

Waarom moeten jongeren meer bewegen dan volwassenen?

Kinderen: elke dag minstens 1 uur bewegen Kinderen hebben meer beweging nodig dan volwassenen: elke dag minstens 1 uur matig intensief bewegen en 3 keer per week activiteiten die goed zijn voor spieren en botten. Ook voor kinderen geldt: bewegen is goed, meer bewegen is beter. En: voorkom veel stilzitten.

Hoe stimuleer je de zelfredzaamheid van de zorgvrager bij huishouden?

Vijf tips om de zelfredzaamheid van je cliënt te vergroten:
 1. Vertrek vanuit zelfredzaamheid bij je intake en zorgleefplan. ...
 2. Beoordeel welke benadering het beste bij de cliënt past. ...
 3. Kies een werkwijze of cliëntgroep. ...
 4. Agendeer zelfredzaamheid op het werkoverleg. ...
 5. Geef het juiste voorbeeld.

Hoe kun je zelfredzaamheid bevorderen?

Er zijn grofweg drie manieren om aan de zelfredzaamheid van een cliënt te werken. De motivatie van de cliënt versterken, de cliënt weer leren dingen zelf te doen (een stoma verzorgen, dingen zelf regelen) of de omgeving aanpassen (inzet van hulpmiddelen, aanpassen van de woning).