Inhoudsopgave:

  1. Hoe werkt SMART?
  2. Waar staat de S voor bij SMART?
  3. Wie heeft de SMART-methode bedacht?
  4. Wat bedoelen ze met specifiek?
  5. Wat betekent meetbaar in SMART?
  6. Wat is het verschil tussen acceptabel en realistisch?

Hoe werkt SMART?

Met behulp van de SMART-methode kun je concrete, richtinggevende en haalbare (leer)doelen formuleren die Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden zijn. Je gebruikt de SMART-methode voor kortetermijndoelen die binnen een bepaalde termijn behaald moeten worden en die meetbaar zijn.

Waar staat de S voor bij SMART?

SMART is een afkorting die staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden.

Wie heeft de SMART-methode bedacht?

Definitie. De Amerikaanse schrijver en hoogleraar management Peter Drucker introduceerde de SMART-methode in de jaren '50 van de vorige eeuw. ... De methode van Drucker is daarbij een hulpmiddel. Door doelen op deze wijze te formuleren maak je ze concreet, haalbaar én controleerbaar, zo luidt de theorie.

Wat bedoelen ze met specifiek?

In het bijzonder, met een bepaald doel.

Wat betekent meetbaar in SMART?

Meetbaar. Meetbaar houdt in dat het resultaat (benoemd onder specifiek) ook zichtbaar moet kunnen zijn. Daarom wordt het vaak in percentages en getallen uitgedrukt.

Wat is het verschil tussen acceptabel en realistisch?

Acceptabele doelen zijn niet confronterend. Realistische doelen zijn niet ambitieus. Tijdgebonden doelen hebben een beperkte houdbaarheid.