Inhoudsopgave:

  1. Wat is afschalen?
  2. Wat betekent opschalen in de zorg?
  3. Wat is opgeschaald?
  4. Wat is de betekenis van reguliere?
  5. Wat betekent preventief gebruiken?
  6. Wat is preventief handelen?
  7. Wat betekent reguliere basis?

Wat is afschalen?

Het verkleinen van de schaal waarop de rampenbestrijding is georganiseerd.

Wat betekent opschalen in de zorg?

U krijgt van ons de hulp die nodig is. Dat varieert van lichte en kortdurende hulp tot intensieve en/of langer durende hulp. Als er meer of juist minder hulp nodig is tijdens uw behandeling, noemen we dat ook wel: op- en afschalen van zorg.

Wat is opgeschaald?

Opschalen definities tijd enkelv.) Vervoegingen: heeft opgeschaald (volt. deelw.) doen toenemen of verbeteren Voorbeelden: `de teelt opschalen`, `de productieprocessen opschalen`Antonie...

Wat is de betekenis van reguliere?

bn., 1. geregeld, regelmatig, m. n. van vorm of afmetingen; (wiskunde) synoniem van analytisch; 2. ordelijk; de reguliere troepen, het staande leger, linietroepen; 3. volgens een kloosterregel levend, tot een religieuze orde behorend: de reguliere geestelijken, tegenover de seculiere; 4.

Wat betekent preventief gebruiken?

Preventie is voorkomen dat er problemen ontstaan door van tevoren in te grijpen. Profylaxe is het voorkomen van ziektes. ...

Wat is preventief handelen?

Preventie betekent dat je ervoor zorgt dat iets niet gebeurt, dat je iets voorkomt. Waaruit bestaat een preventieve werkwijze? Globaal komt het erop neer dat je voorkomt dat een probleem: zich überhaupt voordoet.

Wat betekent reguliere basis?

regelmatig (bw) : behoorlijk, courant, gelijkmatig, geregeld, gewoon, nauwkeurig, ordelijk, regulair, regulier, vaak. geregeld (bw) : dagelijks, regelmatig, regulair, regulier.