Inhoudsopgave:

  1. Welke landen zijn mannelijk Frans?
  2. Hoe weet ik of een Frans woord mannelijk of vrouwelijk is?
  3. Is Paris vrouwelijk of mannelijk?
  4. Welke landen zijn vrouwelijk?
  5. Hoe maak je een Frans woord vrouwelijk?
  6. Is Age mannelijk of vrouwelijk?
  7. Wat is een lidwoord in het Frans?
  8. Welke Franse woorden zijn vrouwelijk?

Welke landen zijn mannelijk Frans?

In het Frans zijn de landennamen mannelijk (le Canada), vrouwelijk (la Norvège) of meervoud (les États-Unis). Je gebruikt 'en' voor de landen die vrouwelijk zijn. Ik ga naar Noorwegen. Je vais en Norvège.

Hoe weet ik of een Frans woord mannelijk of vrouwelijk is?

Bij mannelijke woorden is het 'le' (de/het) of 'un' (een) en bij vrouwelijke woorden is het 'la' (de/het) of 'une' (een). Le en la worden l' wanneer het voor een zelfstandig naamwoord komt die met een klinker of een stille h begint, zoals l'hotel (= het hotel). In het meervoud wordt altijd 'les' gebruikt.

Is Paris vrouwelijk of mannelijk?

Nederlands
demoniem
inwonerParijzenaar
vrouwelijke inwonerParijse (Parisienne)
bijvoeglijkParijs

Welke landen zijn vrouwelijk?

Als voor de plaatsnaam een woord als stad of gemeente staat, bepaalt dat woord meestal het verwijswoord. Stad is bijvoorbeeld mannelijk en vrouwelijk (en heeft dus twee verwijzingsmogelijkheden), gemeente is vrouwelijk. Dorp en land zijn onzijdig; dan blijven de verwijswoorden dus het en zijn.

Hoe maak je een Frans woord vrouwelijk?

Door een 'e' aan sommige mannelijke zelfstandige woorden vast te maken kun je het woord vrouwelijk maken. Bijvoorbeeld: l'ami - l'amie = de vriend - de vriendin. l'Anglais - l'Anglaise = de Engelsman - de Engelse.

Is Age mannelijk of vrouwelijk?

Frans
enkelvoudmeervoud
mannelijkâgéâgés
vrouwelijkâgéeâgées

Wat is een lidwoord in het Frans?

De Franse taal kent twee bepaalde lidwoorden in het enkelvoud: le voor woorden van het mannelijk geslacht en la voor woorden van het vrouwelijk geslacht. Le en la worden l' als ze een zelfstandig naamwoord voorafgaan die met een klinker of een stille h begint.

Welke Franse woorden zijn vrouwelijk?

Zelfstandige naamwoorden die eindigen op -age/-ment/-eau/-phone/-scope/isme zijn meestal mannelijk. LET op: l'eau (het water) is vrouwelijk! Zelfstandige naamwoorden die eindigen op -e/-tion/-ité zijn meestal vrouwelijk.