Inhoudsopgave:

 1. Wie is Luc koning?
 2. Wat is Redzaamheidslezen?
 3. Wat is Pravoo lezen?
 4. Waarom Racelezen?
 5. Waarom DMT afnemen?
 6. Welke soorten Kindvolgsystemen zijn er?
 7. Hoe werkt race lezen?
 8. Welke DMT afnemen?
 9. Welke DMT kaarten afnemen?
 10. Wat is een goed Kindvolgsysteem?
 11. Wat staat er in een kindvolgsysteem?
 12. Hoe neem ik een DMT af?
 13. Wat is DMT bij de Cito?
 14. Wat zegt de DMT toets?
 15. Waarom DMT toetsen?
 16. Wat is het doel van een kindvolgsysteem?
 17. Wat wordt er vastgelegd in de verschillende kind volgsystemen?

Wie is Luc koning?

Sedert 1994 is Luc Koning directeur van Pravoo en stopte hij met de werkzaamheden voor de SBD en de twee genoemde opleidingsinstituten. In 2017 was Luc Koning adviseur van het Ministerie van onderwijs in Suriname. Hij startte in 2017 een project m.b.t. het redzaamheidslezen.

Wat is Redzaamheidslezen?

Bij redzaamheidslezen gaat het erom dat kinderen rustig en nauwkeurig leren lezen. We maken gebruik van de DMT-toetsen. De kinderen moeten op de drie kaarten ook een minuut lezen, maar de instructie is niet meer dat ze snel moeten lezen.

Wat is Pravoo lezen?

Veel kinderen krijgen twee keer per jaar een leestoets. Daarbij krijgen ze de opdracht om o.a. snel te lezen. ... In het redzaamheidsproject leren we de kinderen nauwkeurig te lezen in een GEWOON leestempo. Klik op de link naar de speciale redzaamheidssite.

Waarom Racelezen?

Race lezen is gericht op het plezier hebben van lezen, tempo te verhogen en het proberen van je doel te behalen. Duo's kunnen met race lezen aan het werk, maar ook tijdens RT kan er op een andere manier worden gewerkt.

Waarom DMT afnemen?

De DMT is slechts een middel om het leestempo op woordniveau te toetsen, wat een minimale ondersteunende rol heeft bij het goed leren lezen. ... Interventies om kinderen beter te leren lezen moeten niet leiden tot het oefenen van losse woorden, maar juist tot meer leesmotivatie om in interessante boeken te duiken.

Welke soorten Kindvolgsystemen zijn er?

Andere kindvolgsystemen zijn bijvoorbeeld Cito en Peuterestafette....
 • Ontwikkelingsvolgmodellen.
 • Observatielijsten.
 • Tussendoelen plannen op basis van ontwikkelingslijnen.
 • Handelingswijzers voor kinderen die speciale zorg nodig hebben.

Hoe werkt race lezen?

De kinderen lezen hetzelfde blad 3 keer. Ze krijgen elke keer 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk woorden te lezen. De eerste keer zetten de kinderen dan met een gekleurd potlood of een stift een streep onder het laatste woord dat ze gelezen hebben.

Welke DMT afnemen?

Afname drie-minuten-toets De DMT wordt vanaf midden groep 3 elk jaar twee maal afgenomen tot en met groep 8. In groep 3 wordt alleen nog maar kaart 1 afgenomen en in een enkel geval kaart 2. De leerkracht neemt per leerling de toets af.

Welke DMT kaarten afnemen?

In groep 3 wordt de DMT halverwege en aan het eind van het schooljaar afgenomen. Halverwege groep 3 worden in principe alleen de leeskaarten 1 en 2 gelezen. Vanaf eind groep 3 tot en met eind groep 4 worden alle kaarten gelezen. Vanaf groep 5 tot en met 8 worden alleen kaart 2 en 3 gelezen.

Wat is een goed Kindvolgsysteem?

kindvolgsysteem. Kind-Volg-Systeem Op het kinderdagverblijf houden de pedagogisch medewerksters de ontwikkeling van alle kinderen in de gaten. ... ZiKo: Zelfevaluatie instrument voor Kinderen in opvang. ZiKo-vo is een kindvolgsysteem voor baby's en peuters.

Wat staat er in een kindvolgsysteem?

Doen, Praten & Bewegen is een compleet kind volgsysteem waarmee pedagogisch medewerkers de ontwikkeling van 0-4-jarigen, op het gebied van motoriek, spraak/taal en sociale competentie kunnen volgen en stimuleren. De vragen in de observatielijsten gaan over concreet observeerbaar gedrag.

Hoe neem ik een DMT af?

De leerling krijgt een kaart waarop vijf of vier rijen van dertig losse woorden staan. Het kind moet proberen om in één minuut zo veel mogelijk van die woorden hardop te lezen. De woorden moeten per rij, van boven naar beneden, worden gelezen.

Wat is DMT bij de Cito?

De Drie-Minuten-Toets (DMT) is een Cito-toets en laat zien hoe goed je kind is in technisch lezen. Bij technisch lezen moet hij letters koppelen aan klanken, zodat hij woorden kan herkennen. De toets maakt onderdeel uit van het leerlingvolgsysteem.

Wat zegt de DMT toets?

De Drie-Minuten-Toets (DMT) is een Cito-toets en laat zien hoe goed je kind is in technisch lezen. Bij technisch lezen moet hij letters koppelen aan klanken, zodat hij woorden kan herkennen.

Waarom DMT toetsen?

De toetsen AVI en DMT voor zorgverleners helpen inzicht te krijgen in de ontwikkeling en het niveau van technisch lezen van een kind. Aparte versies van zowel AVI-teksten als DMT-kaarten voorkomen het oefeneffect.

Wat is het doel van een kindvolgsysteem?

Een kindvolgsysteem is een systeem waarmee je de ontwikkeling van kinderen in kaart kunt brengen tijdens hun aanwezigheid in de kinderopvang, peuterspeelzaal of basisschoolperiode.

Wat wordt er vastgelegd in de verschillende kind volgsystemen?

Naast het vastleggen van observatiepunten, kun je verschillende observatieformulieren inrichten, welke medewerkers (half)jaarlijks invullen. Hierbij kan naast de observatiepunten ook allerlei andere informatie worden vastgelegd. Na afronding kunnen de observatieformulieren desgewenst online gedeeld worden met ouders.