Inhoudsopgave:

 1. Hoeveel is de Balkenendenorm 2021?
 2. Hoe hoog Balkenendenorm?
 3. Hoeveel is WNT?
 4. Hoe bereken ik WNT?
 5. Hoeveel is de Balkenende norm 2020?
 6. Hoe hoog is Balkenendenorm 2020?
 7. Wat telt mee voor de WNT?
 8. Welke WNT klasse?
 9. Hoe bereken je bezoldiging?
 10. Wat zijn beloningen betaalbaar op termijn?
 11. Wat valt er onder bezoldiging WNT?
 12. Wat is beloning betaalbaar op termijn?
 13. Wat zit er in Wnt?

Hoeveel is de Balkenendenorm 2021?

Voor 2021 gelden de volgende normen: Tijdens de eerste zes maanden van de opdracht mag een maandvergoeding niet hoger zijn dan € 27.700. Na die zes maanden geldt een maximum van € 21.000 per maand. Na 12 maanden vallen interim-managers onder de 'normale' WNT-norm van maximaal € 209.000 per jaar.

Hoe hoog Balkenendenorm?

De balkenendenorm (ook premiernorm) is de verzamelnaam voor een serie wettelijke en vrijwillige normen, die samen bepalen dat openbare bestuurders in Nederland niet meer mogen verdienen dan 130 procent van een ministerssalaris.

Hoeveel is WNT?

De WNT maximeert de bezoldiging van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector, behoudens overgangsrecht en eventuele uitzonderingen op grond van artikel 2.4 of 2.5 van de WNT op 100% van het ministersalaris.

Hoe bereken ik WNT?

Bezoldiging is in de WNT gedefinieerd als de som van de beloningen, de belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen en de voorzieningen ten behoeve van de beloningen betaalbaar op termijn. Uitsluitend het totaal van de bezoldiging wordt getoetst aan het maximum.

Hoeveel is de Balkenende norm 2020?

De eerste 12 maanden van de functievervulling (in 2020) mag het inkomen niet meer zijn dan de som van € 26.800 per maand voor de eerste 6 maanden en € 20.300 per maand voor de volgende 6 maanden. Ook geldt een uurtarief van maximaal € 193.

Hoe hoog is Balkenendenorm 2020?

In 2020 is het bezoldigingsmaximum € 201.000.

Wat telt mee voor de WNT?

De Wet normering van topinkomens (WNT) regelt hoeveel topfunctionarissen in de (semi)publieke sector maximaal mogen verdienen....Dit is inclusief:
 • brutosalaris;
 • vakantie-uitkering;
 • eindejaarsuitkering;
 • pensioenbijdrage;
 • belaste onkosten, zoals een belaste reiskostenvergoeding.

Welke WNT klasse?

Voor de zorgsector gelden naast de algemene norm van € 209.000,- ook nog verlaagde sectorale normen....Verlaagde sectorale normen zorgaanbieders.
Klasse
I€ 116.000,-
II€ 141.000,-
III€ 170.000,-
IV€ 193.000,-

Hoe bereken je bezoldiging?

Werknemers met een laag loon betalen minder sociale bijdragen. Het belastbaar loon is dus het brutoloon verminderd met de sociale bijdragen en eventueel aangevuld door andere loonelementen (zoals bijvoorbeeld het voordeel alle aard van een bedrijfswagen).

Wat zijn beloningen betaalbaar op termijn?

Onder 'beloning betaalbaar op termijn' vallen de door de instelling betaalde premies voor pensioenregelingen (het werkgeversdeel). Dit betreft niet alleen de premie voor het ouderdomspensioen, maar bijvoorbeeld ook de premie voor een arbeidsongeschiktheidspensioen.

Wat valt er onder bezoldiging WNT?

Bezoldiging is de som van de beloning, de belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen en de beloningen betaalbaar op termijn, met uitzondering van de omzetbelasting.

Wat is beloning betaalbaar op termijn?

Onder 'beloning betaalbaar op termijn' vallen de door de instelling betaalde premies voor pensioenregelingen (het werkgeversdeel). Dit betreft niet alleen de premie voor het ouderdomspensioen, maar bijvoorbeeld ook de premie voor een arbeidsongeschiktheidspensioen.

Wat zit er in Wnt?

De Wet normering van topinkomens (WNT) regelt hoeveel topfunctionarissen in de (semi)publieke sector maximaal mogen verdienen....Dit is inclusief:
 • brutosalaris;
 • vakantie-uitkering;
 • eindejaarsuitkering;
 • pensioenbijdrage;
 • belaste onkosten, zoals een belaste reiskostenvergoeding.