Inhoudsopgave:

  1. Wat mag een raadslid niet?
  2. Is raadslid ambtenaar?
  3. Is een raadslid een beroep?
  4. Wat verdient raadslid Amsterdam?
  5. Wat is een burgerlid gemeenteraad?

Wat mag een raadslid niet?

Een gemeenteraadslid mag verder geen Commissaris van de Koning, gedeputeerde, griffier of secretaris van de provincie zijn. Het ambt van minister of staatssecretaris is bijvoorbeeld ook niet verenigbaar met het raadslidmaatschap. Zo zijn er nog enkele functies in de Gemeentewet genoemd.

Is raadslid ambtenaar?

Sinds 1 Januari 2020 luidt artikel 13 van de gemeentewet al “dat een raadslid, als ambtenaar van een gemeenschappelijke regeling, geen ondergeschiktheidsrelatie mag hebben met het gemeentebestuur waar hij/zij raadslid is”.

Is een raadslid een beroep?

Raadsleden kunnen worden gerekend tot de cruciale beroepen. Hierdoor kunnen raadsleden, die bijvoorbeeld te maken hebben met raadsvergaderingen overdag, hun kinderen bij de kinderopvang onderbrengen, gedurende de periode dat er sprake is van verscherpte lockdownregels.

Wat verdient raadslid Amsterdam?

Vergoeding werkzaamheden en bezoldiging
Aantal inwonersVergoeding raadslid
60.0.000 (bv. Helmond)1.594,69 euro
100.0.000 (bv. Leiden)1.810,49 euro
150.0.000 (bv. Amersfoort)2.049,73 euro
meer dan 375.000 (bv. Amsterdam)2.495,45 euro

Wat is een burgerlid gemeenteraad?

Burgerleden doen hetzelfde werk als gekozen raadsleden. Ze hebben dezelfde verantwoordelijkheden, maar hun rechtspositie is niet goed geregeld. ... Uit het onderzoek blijkt dat in de meeste gemeenten de rol van burgerleden in raadscommissies weinig verschilt van die van raadsleden.