Inhoudsopgave:

  1. Waar komt het extreme weer vandaan?
  2. Welke overlast veroorzaakte het extreme weer noem twee voorbeelden?
  3. Wat is de oorzaak van het veranderlijke weer in Nederland?
  4. Wat is een extreem klimaat?
  5. Wat zijn extreme klimaten?
  6. Hoe kan het weer zo snel veranderen?

Waar komt het extreme weer vandaan?

Een aantal belangrijke feiten op rij. Het is geen toeval dat zo veel gebieden tegelijkertijd met extreem weer te maken hebben. De belangrijkste oorzaak is dat westenwinden zwakker zijn dan normaal (daarover verderop meer). Door klimaatverandering komt dat vaker voor in de zomer.

Welke overlast veroorzaakte het extreme weer noem twee voorbeelden?

Hevige regenval veroorzaakte daar overstromingen die voor veel problemen zorgden. Met onweers- en hagelbuien zoals in Noord-Brabant en water- overlast zoals in Frankrijk hebben we niet iedere dag te maken. Dit zijn extreme weerssituaties.

Wat is de oorzaak van het veranderlijke weer in Nederland?

Sinds halverwege de 20e eeuw is de toename van broeikasgassen de belangrijkste externe factor. De mechanismen die leiden tot veranderingen in extremen, kunnen direct of indirect zijn. Men spreekt van direct als sprake is van een verandering van de lokale energiehuishouding.

Wat is een extreem klimaat?

De kans op extreem weer zoals hittegolven, zware neerslag of droogte is de laatste jaren toegenomen. Het klimaat wordt beschreven door middel van gemiddelden en uitersten, de extremen dus. Extremen zijn er altijd geweest. Verspreid over de hele aarde is altijd wel ergens een extreem te vinden.

Wat zijn extreme klimaten?

De kans op extreem weer zoals hittegolven, zware neerslag of droogte is de laatste jaren toegenomen. Het klimaat wordt beschreven door middel van gemiddelden en uitersten, de extremen dus. Extremen zijn er altijd geweest. Verspreid over de hele aarde is altijd wel ergens een extreem te vinden.

Hoe kan het weer zo snel veranderen?

Een aantal factoren bepaalt samen het type klimaat dat ergens heerst: de breedteligging, hoogteligging, de afstand tot zee, aanwezigheid van bergen en de aanvoer van zee- en luchtstromen. Dat het met een stralend blauwe lucht op de noordpool veel kouder is dan boven de evenaar, heeft te maken met de breedteligging.