Inhoudsopgave:

  1. Wat is Hartjagen?
  2. Wat is een Geleidingsstoornis van het hart?
  3. Wat is een overslag van het hart?
  4. Wat doet een Holterkastje?
  5. Wat is een AV-blok?
  6. Waarom slaat je hart over?
  7. Wat kan er uit een Holteronderzoek komen?
  8. Hoe lang duurt uitslag Holteronderzoek?

Wat is Hartjagen?

Hartkloppingen, ook nog palpitaties genoemd, zijn de bewuste en onplezierige gewaarwording van de hartslag, ongeacht of hier al dan niet een objectief waarneembare hartritmestoornis de oorzaak van is.

Wat is een Geleidingsstoornis van het hart?

Bij een geleidingsstoornis wordt ergens in het hart het stroomstootje opgehouden. Dit wordt vastgesteld op een hartfilmpje (ECG). Geleidingsstoornissen kunnen op verschillende plaatsen in het hart ontstaan en vaak als iemand ouder wordt.

Wat is een overslag van het hart?

Hoe een hartoverslag ontstaat Een hartoverslag is eigenlijk geen overslag. Doordat een slag te vroeg valt, is de pauze tot de volgende slag wat langer. Door de langere pauze lijkt het alsof het hart een slag overslaat. Het hart krijgt tijdens de langere pauze meer tijd om zich met bloed te vullen.

Wat doet een Holterkastje?

De elektroden worden zo veel mogelijk over botten geplaatst zodat afwijkingen door spieractiviteit geminimaliseerd worden. Deze elektroden zijn verbonden met een klein kastje dat aan de riem of aan een nekkoord gedragen wordt en verantwoordelijk is voor het registreren van de signalen.

Wat is een AV-blok?

Een AV-blok is een afkorting voor een zogenoemd atrioventriculair blok. Bij een AV-blok gaat er iets mis in de AV-knoop van uw hart. De AV-knoop (atrioventriculaire knoop) houdt de prikkels van het hart even vast en verspreidt die prikkels daarna over de hartkamers.

Waarom slaat je hart over?

Het hart kan overslaan door een sterke emotie of zelfs zonder aanwijsbare reden, maar ook alcohol en koffie kunnen een rol spelen. Uit onderzoek blijkt dat alcohol, koffie en sommige medicijnen de kans op een overslag vergroten.

Wat kan er uit een Holteronderzoek komen?

Via een Holteronderzoek spoort de cardioloog eventuele afwijkingen op in het hartritme. Een apparaatje registreert het hartritme gedurende 1 of enkele dagen. Zo krijgt de cardioloog een goed beeld over een langere periode.

Hoe lang duurt uitslag Holteronderzoek?

Tijdens het eerstvolgende polikliniekbezoek bespreekt uw cardioloog de uitslag met u. Als het onderzoek is aangevraagd door uw huisarts, zal deze u na vijf werkdagen de uitslag vertellen. Mochten er gevaarlijke ritmestoornissen zijn vastgelegd, dan neemt één van onze cardiologen direct contact met u op.