Inhoudsopgave:

 1. Wie is directeur Belastingdienst?
 2. Wie staat er aan het hoofd van de Belastingdienst?
 3. Hoeveel verdient de directeur van de Belastingdienst?
 4. Wie is Jaap Uijlenbroek?
 5. Is de Belastingdienst onderdeel van de rijksoverheid?
 6. Wat is DG Belastingdienst?
 7. Wie is de SG van Financiën?
 8. Wie is DG toeslagen?
 9. Wat valt onder ministerie van Financien?
 10. Wie betaald het RIVM?
 11. Wat verdient een hoge ambtenaar?

Wie is directeur Belastingdienst?

Drs. P.H. (Peter) Smink wordt directeur-generaal Belastingdienst bij het ministerie van Financiën. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op .

Wie staat er aan het hoofd van de Belastingdienst?

Aan het hoofd van de Belastingdienst staat de directeur-generaal (DG) en de plaatsvervangend DG (pDG). De onderliggende diensten uit het primaire proces worden rechtstreeks door de DG aangestuurd.

Hoeveel verdient de directeur van de Belastingdienst?

Van €9098 tot €11000.

Wie is Jaap Uijlenbroek?

Jaap Uijlenbroek wordt bijzonder adviseur bij de ABD en zal zich richten op werkzaamheden buiten het ministerie van Financiën. Uijlenbroek bekleedde de functie van directeur-generaal Belastingdienst sinds januari 2017.

Is de Belastingdienst onderdeel van de rijksoverheid?

Hoe we georganiseerd zijn. De Belastingdienst valt onder het ministerie van Financiën.

Wat is DG Belastingdienst?

De Belastingdienst is verantwoordelijk voor de heffing, controle en inning van de rijksbelastingen. Daarnaast is de dienst belast met de opsporing van fiscale en niet-fiscale fraude, mede in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. ...

Wie is de SG van Financiën?

Bas van den Dungen wordt secretaris-generaal bij het ministerie van Financiën. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Wie is DG toeslagen?

Het directoraat-generaal Toeslagen maakt essentiële levensvoorzieningen voor iedereen mogelijk door een financiële bijdrage uit te keren. Deze bijdrage stelt mensen elke maand opnieuw in staat de rekeningen te betalen voor de huur, de zorgverzekering, de kinderopvang en ander levensonderhoud van kinderen.

Wat valt onder ministerie van Financien?

De minister van Financiën is verantwoordelijk voor de rijksbegroting, Thesaurie en financiële markten (financieel toezicht, staatsdeelnemingen) en Europees en internationaal monetair beleid. De minister behartigt op Europees niveau de Nederlandse belangen in de ECOFIN-raad, de Eurogroep en de Begrotingsraad.

Wie betaald het RIVM?

Het Rijk betaalt het RIVM voor kennisontwikkeling, advisering en uitvoering van infectieziektebestrijding. Het Rijk verleent subsidies aan GGD'en en andere zorgaanbieders voor de uitvoering van seksuele gezondheidszorg, infectieziektebestrijding, vaccinatiezorg en bevolkingsonderzoek.

Wat verdient een hoge ambtenaar?

Het gemiddelde salaris van een ambtenaar ligt tussen de 26 euro bruto per maand. Dit komt neer op een jaarsalaris tussen de 31.000 en 34.000 euro op basis van een fulltime dienstverband. Het precieze salaris hangt af van verschillende factoren zoals: Leeftijd.